Ventspils 2.vidusskola

Direktore
Ināra Keiša
+371 63622211
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 16.00-18.00, piektdienās plkst. 8.00-9.00.

Direktores vietnieces mācību darbā
Linda Sokolovska
+371 63622211
[email protected]

Valentīna Juščenko
+371 63622211
[email protected]

Ļubova Jeļisejeva
+371 63622211
[email protected]

Direktores vietnieces audzināšanas darbā
Irīna Matvejeva
+371 63622211
[email protected]

Alla Kitajeva
+371 63622211
[email protected]

Direktores vietniece IT darbā
Maryna Hinko
+371 63622211
[email protected]

Lietvedības sekretāre
Inga Iesalniece
+371 63622211
[email protected] (sekretāre)

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods 2101121);
  • Speciālā pamatizglītības mazākumtautību programma ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015621);
  • Vispārējās vidējās izglītības programma;
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma (kods 31013021);
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena  mazākumtautību virziena programma (kods 31011021);
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinātņu un tehnikas (matemātika un komerczinības) virziena programma (kods 31013011).

Kontakti

Adrese: Kuldīgas iela 65, Ventspils
Tālr./fakss: +371 63622211
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://2vsk.ventspils.lv