Ventspils 2.vidusskola

Direktore
Ināra Keiša
+371 63622211
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 16:00-18:00; piektdienās plkst. 8:00-9:00

Direktores vietnieces mācību darbā
Linda Sokolovska
+371 63622211
[email protected]

Valentīna Juščenko
+371 63622211
[email protected]

Ļubova Jeļisejeva
+371 63622211
[email protected]

Direktores vietnieces audzināšanas darbā
Lilija Sapronova
+371 63622211
[email protected]

Alla Kitajeva
+371 63622211
[email protected]

Direktores vietniece IT darbā
Maryna Hinko
+371 63622211
[email protected]

Sekretāre/skolas kanceleja
Inga Iesalniece
+371 63622211
[email protected] (sekretāre)

Izglītības programmas

  • Pamatizglītības mazākumtautību programma, kods – 21011121
  • Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programma, kods – 31011021
  • Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautību programma, kods – 31013021

Kontakti

Adrese: Kuldīgas iela 65, Ventspils
Tālr./fakss: +371 63622211
E-pasts: [email protected]
Mājas lapa: http://2vsk.ventspils.lv


Mirkļi no mūsu ikdienas