Ierasti 9. klašu audzēkņiem jākārto četri valsts obligātie eksāmeni –latviešu valodā, matemātikā, Latvijas vēsturē un svešvalodā pēc izvēles. Savukārt mazākumtautību skolēniem jākārto par vienu eksāmenu vairāk – dzimtās valodas eksāmens.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un vīrusa Covid-19 izplatību, 2019./2020. mācību gadā 9. klašu audzēkņiem eksāmeni nenotiks, izņemot centralizēto eksāmenu latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmā – šo eksāmenu izglītojamais varēs kārtot, ja to vēlēsies.

12. klašu audzēkņiem, ņemot vērā to, ka kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas mācību process notiek attālināti un valsts pārbaudes darbu norisē jāievēro veselības drošības pasākumi, tajā skaitā jāierobežo iespējamo izglītojamo pulcēšanās reižu skaits, tiks samazināts obligāto valsts pārbaudījumu skaits – obligāti eksāmens būs jākārto vienā svešvalodā pēc izvēles, latviešu valodā un matemātikā. Taču tie skolēni, kuri vēlēsies un kuriem tas nepieciešams, lai iestātos augstskolā, drīkstēs kārtot arī eksāmenu kādā no izvēles priekšmetiem.

2019./2020. mācību gadā 12. klašu audzēkņiem eksāmeni notiks:

  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – angļu valodā no 2. jūnija līdz 4. jūnijam, vācu valodā 3. jūnijā, krievu valodā no 4. jūnija līdz 5. jūnijam, franču valodā 5. jūnijā;
  • latviešu valodā (rakstiski) 2020. gada 9. jūnijā;
  • matemātikā (rakstiski) 2020. gada 12. jūnijā;
  • pēc vēlmes izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā (datums atkarīgs no izvēlētā mācību priekšmeta).

 2019./2020. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks pieejams ŠEIT.