9. klašu audzēkņiem jākārto četri valsts obligātie eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā, Latvijas vēsturē un svešvalodā pēc izvēles. Savukārt mazākumtautību skolēniem jākārto par vienu eksāmenu vairāk – dzimtās valodas eksāmens.

2019./2020. mācību gadā 9. klašu audzēkņiem eksāmeni notiks:

  • latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa 20. un 21. maijā;
  • latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti, centralizēti) – rakstu daļa 2020. gada 20. maijā, mutvārdu daļa 20. un 21. maijā;
  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – rakstu daļa 2020. gada 27. maijā, mutvārdu daļa  27. un 28. maijā;
  • matemātikā (rakstiski) 2020. gada 2. jūnijā;
  • mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās (kombinēti) – rakstu daļa 2020. gada 4. jūnijā, mutvārdu daļa 4. un 5. jūnijā; 
  • Latvijas vēsturē (rakstiski) 2020. gada 9. jūnijā.

12. klašu audzēkņiem jākārto trīs obligātie valsts centralizētie eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā, kā arī viens eksāmens pēc brīvas izvēles.

2019./2020. mācību gadā 12. klašu audzēkņiem eksāmeni notiks:

  • vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles (kombinēti) – angļu valodā (kombinēti) rakstu daļa 2020. gada 17. martā, mutvārdu daļa 17., 18. un 19. martā; vācu valodā (kombinēti) rakstu daļa un mutvārdu daļa 2020. gada 18. martā; krievu valodā (kombinēti) rakstu daļa 2020. gada 19. martā, mutvārdu daļa – 19. un 20. martā; franču valodā (kombinēti) rakstu daļa un mutvārdu daļa 2020. gada 20. martā;
  • latviešu valodā (rakstiski) 2020. gada 19. maijā;
  • matemātikā (rakstiski) 2020. gada 22. maijā;
  • izglītojamā izvēlētajā mācību priekšmetā (datums atkarīgs no izvēlētā mācību priekšmeta).

2019./2020. mācību gada valsts pārbaudījumu grafiks pieejams ŠEIT.

 Savukārt vairāk informācijas meklējiet ŠEIT.