dsc_4511_00062-1-1024x549

2019./2020. mācību gads 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem beidzas 2020. gada 29. maijā, savukārt 9. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 12. jūnijā un 12. klases izglītojamiem mācības beidzas 2020. gada 15. maijā, bet mācību gads beidzas 2020. gada 19. jūnijā.

9. un 12. klases izglītojamiem, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem, mācību gads beidzas 2020. gada 29. maijā.

Mācību gadu veido divi semestri. 1. semestris ilgst no 2019. gada 2. septembra līdz 2019. gada 20. decembrim, savukārt 2. semestris 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem ilgst no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 29. maijam, 9. klases izglītojamiem no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 12. jūnijam, bet 12. klases izglītojamiem – no 2020. gada 6. janvāra līdz 2020. gada 19. jūnijam.

Valstī noteiktie brīvlaiki 2019./2020. mācību gadā:

  • Rudens brīvlaiks – no 2019. gada 21. oktobra līdz 2019. gada 25. oktobrim;
  • Ziemas brīvlaiks – no 2019. gada 23. decembra līdz 2020. gada 3. janvārim;
  • Pavasara brīvlaiks – 1.–11. klases izglītojamiem no 2020. gada 16. marta līdz 2020. gada 20. martam, 12. klases izglītojamiem no 2020. gada 23. marta līdz 2020. gada 27. martam;
  • Vasaras brīvlaiks – 1.–8. klases un 10.–11. klases izglītojamiem no 2020. gada 1. jūnija līdz 2020. gada 31. augustam.

Mācību gada olimpiāžu saraksts

2020. gada vasarā plānoto vasaras nometņu un nodarbību saraksts

Atbalsta pasākumi pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai ESF projekta Skola 2030 ietvaros