dsc_4511_00062-1-1024x549

2020./2021. mācību gads 1. līdz 8. klasei un 10. līdz 11. klasei ilgs līdz 2021. gada 31. maijam. 9. klašu skolēniem mācības beigsies 14. maijā un mācību gads noslēgsies 11. jūnijā, savukārt 12. klašu skolēniem mācības beigsies 2021. gada 14. maijā un mācību gads noslēgsies 18. jūnijā.

Mācību gadu veido divi semestri:

  • pirmais semestris ilgst no 2020. gada 1. septembra līdz 2020. gada 18. decembrim;
  • otrais semestris 1. līdz 8.klases izglītojamiem ilgs no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 31. maijam, 9. klases izglītojamiem – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 11. jūnijam, 12. klases izglītojamiem – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 18. jūnijam.

Valstī noteiktie brīvlaiki 2020./2021. mācību gadā:

  • Rudens brīvdienas – no 2020. gada 19. oktobra līdz 23. oktobrim;
  • Ziemas brīvdienas – no 2020. gada 21. decembra līdz 2021. gada 1. janvārim;
  • Pavasara brīvdienas 1. līdz 11. klases skolēniem – no 2021. gada 15. marta līdz 19. martam; 12. klases skolēniem – no 2021. gada 22. līdz 26. martam;
  • Vasaras brīvdienas 1. līdz 8. klašu un 10. līdz 11. klašu skolēniem – no 2021. gada 1. jūnija līdz 31. augustam.

Izglītības iestāde patstāvīgi var pieņem lēmumu par vienu nedēļu ilgām papildu brīvdienām 1. klases izglītojamiem. Papildu brīvdienas organizē otrajā semestrī.

Ja mācību gada laikā iestājas ārkārtējas situācijas, kuras iepriekš nevar paredzēt un kuru izraisīto apstākļu dēļ ilgstoši (vismaz vienu nedēļu) nav iespējams nodrošināt mācību procesu atbilstoši normatīvo aktu prasībām, izglītības iestādes dibinātājs, izvērtējot konkrētos ārkārtējās situācijas apstākļus, ir tiesīgs pieņemt lēmumu par mācību gada pagarinājumu 1. līdz 8. klases un 10. līdz 11. klases izglītojamiem.

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par 2020./2021. mācību gadu.

2020./2021. mācību gada olimpiāžu saraksts.

Atbalsta pasākumi pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanai ESF projekta Skola 2030 ietvaros.