2019. gada 14. jūnijā par Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes Sporta skolas “Spars” jauno direktori iecelta Solvita Pleinica.

S. Pleinica dzimusi un augusi Ventspilī, jau kopš 1996. gada sākusi veidot profesionālo karjeru tieši sporta un kultūras jomā, studējot Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijā, kā arī strādājot par sporta skolotāju un metodiķi.

S. Pleinicai ir vairāk nekā 20 gadu pieredze sporta un kultūras pasākumu organizēšanā, kā arī viņa iepriekš strādājusi par Ventspils Tehnikuma direktores vietnieci audzināšanas darbā. Iespējams, plašāk S. Pleinica Ventspilī pazīstama kā Basketbola kluba “Ventspils” mārketinga menedžere, ieņemot šo amatu vairāk nekā 10 gadus.

Jaunā direktore darbam Sporta skolā “Spars” izvirzījusi konkrētu vīziju un ir apņēmības pilna attīstīt Sporta skolu, pilnveidojot izglītības saturu un kvalitāti un padarot Sporta skolu “Spars” par efektīvu un mūsdienīgu izglītības iestādi, kurā profesionālu pedagogu vadībā iespējams apgūt daudzveidīgas sporta programmas.

14. 06. 19.