Ceturtdien, 29.novembrī, Ventspils Jaunrades namā tika atklāts Ventspils skolēnu kopīgi veidots videoprojekts “Senās lietas stāsta”. Projekta galarezultāts ir dāvanai Latvijai – 100 minūšu garš videostāsts par dažādu priekšmetu vēsturi.

Projektā “Senās lietas stāsta” piedalījās Ventspils skolu 4.-12.klašu audzēkņi. Skolēni savā izglītības iestādē gatavoja nelielu videostāstu par lietiskiem avotiem jeb priekšmetiem, raksturojot izvēlētā priekšmeta nozīmi konkrētai personībai un vēstures laikam. No labākajiem videostāstiem katra skola izveidoja 11 minūšu garu filmiņu, kopīgi pilsētā veidojot 100 minūšu garu filmu. Filma ir ierakstīta diskā un nodota katrai skolai, kā arī nosūtīta Latvijas simtgades birojam un Ventspils muzejam kā lietisks vēstures avots.    

Projekta iniciatores un organizētājas ir Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas Latvijas un pasaules vēstures skolotāja un direktores vietniece Sinta Daliņa un Ventspils vispārizglītojošo skolu direktoru vietnieku audzināšanas jomā Metodiskās apvienības vadītāja Santa Vīkele. Pasākumā Sinta Daliņa dalībniekiem atgādināja, kādēļ projekts īstenots: “Katrs, kas piedalījās projektā, izbaudīja un saprata to, cik daudz ziņu stāsta katra lieta – gan par sevi, gan par cilvēkiem, kuri šīs lietas lietojuši”. Savukārt Santa Vīkele atzina, ka lielākā pievienotā vērtība projektā bija skolēniem komunicēt ar saviem vecākiem un vecvecākiem, izzinot viņu pagātni un ģimenes mantojumu.

Projekta mērķis bija sekmēt skolēnu interesi par Latvijas vēsturi, akcentējot lietišķos vēstures avotus, saglabāt valsts mantojumu, kā arī attīstīt audzēkņu IT prasmes.

30.11.2018.