Pirmdien, 16. septembrī, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika ikgadējā Ekoskolu apbalvošanas ceremonija, kuras laikā kopumā 129 skolas saņēma prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 49 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Arī vairākas Ventspils izglītības iestādes saņēma starptautiskos Zaļā karoga apbalvojumus un Ekoskolu statusu 2019./2020. mācību gadam. To vidū ir Ventspils 4. vidusskola, Ventspils Pārventas pamatskola, Ventspils 1. pamatskola, kā arī pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”.

Ekoskolu programma ir viens no populārākajiem vides izglītības modeļiem pasaulē, kas sniedz skolēniem iespēju būt aktīviem un pieņemt lēmumus par vides uzlabošanu gan skolā, gan mājās. Pašlaik Ekoskolu programmā iesaistās vairāk kā 51 000 skolu visā pasaulē, no kurām Latvijā programmā piedalās turpat 200 izglītības iestāžu.

Zaļais karogs ir Ekoskolu programmas simbols – tas tiek piešķirts skolām, kuras parādījušas labāko sniegumu, ieviešot Ekoskolu programmas prasības. Tā ir atzīta un prestiža vides kvalitātes zīme, ar kuru lepojas skolas visā pasaulē. Varam būt gandarīti, ka pie četrām Ventspils izglītības iestādēm arī 2019./2020. mācību gadā plīvos šie karogi.

Apbalvojuma iegūšanai nepieciešams darbietilpīgs process visa gada garumā. Lai veicinātu izpratni par videi draudzīgu rīcību, skolotāji mācībās iesaista vides tēmas, dodas ārpus telpām apgūt ne tikai sportu un dabaszinības, bet arī matemātiku, latviešu valodu un citus mācību priekšmetus. Tādējādi skolēniem veidojas viedoklis vides jautājumos un vēlme rīkoties. Skolēni labprāt iesaistās, piedāvā dažādas idejas pasākumiem, organizē un vada tos. Piemēram, Ventspils Pārventas pamatskolas skolotāji un audzēkņi aktīvi piedalās ,,Zaļās jostas” organizētajos pasākumos, vāc makulatūru un baterijas, šuj auduma maisiņus sev un ģimenei, kā arī dāvina tos Pārventas iedzīvotājiem. Skolas iesaistās arī dažādās citās ar vidi saistītās aktivitātēs, piedalās pilsētas un valsts mēroga vides izglītības pasākumos, konkursos un semināros.

Izglītības iestādes aicina visus iedzīvotājus rūpēties par dabu un saudzēt to!

19. 09. 19.