Piektdien, 6. augustā, koncertzāles “Latvija” amfiteātrī Ventspils Pilsētas svētku atklāšanas pasākumā tika pasniegti Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes apbalvojumi Lielā balva un septiņas Balvas.

Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes 2021. gada 27. jūlija lēmumu Lielā balva piešķirta Pārslai Kopmanei, Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas direktorei – par ilggadēju profesionālu darbu, vadot Ventspils Valsts 1. ģimnāziju, sniedzot ieguldījumu pilsētas un valsts izglītības nozarē. P.Kopmane ar savu darbu ir izcils paraugs citu skolu direktoriem, pedagogiem. Direktore motivē jauniešus augstiem mācību un interešu izglītības sasniegumiem pamatskolas un vidusskolas posmā, un izvēloties nākotnes profesiju.

Savukārt Balvas piešķirtas:

Allai Kitajevai – Ventspils 2.vidusskolas matemātikas skolotājai – par profesionālu un inovatīvu darbu, veicinot skolēnu iesaisti mācību procesā, pilsētas un valsts izziņā. A.Kitajeva devusi profesionālu un nesavtīgu ieguldījumu Ventspils 2.vidusskolas attīstībā, nodrošinot augstus izglītības kvalitātes rezultātus, stiprinot un attīstot valstiskās piederības izjūtu audzēkņiem, saglabājot kultūrvēsturisko mantojumu. Kā arī A.Kitajeva aktīvi un radoši darbojusies izglītības sistēmas sakārtošanā Ventspils pilsētā, iesaistoties Ventspils pilsētas Izglītības pārvaldes Pedagogu atbalsta dienestā.

Minjonai Rebhūnai – Ventspils Jaunrades nama mūzikas pedagoģei – par profesionālu darbu un ieguldījumu audzēkņu sagatavošanā, gūstot panākumus valsts un starptautiska mēroga konkursos. M. Rebhūna ir harizmātiska personība, iedvesmojoša augstas klases profesionāle ar lielu sirdsdegsmi un aizrautību atver mūzikas pasauli bērniem un jauniešiem

Mārītei Strūģei – Ventspils invalīdu biedrības valdes priekšsēdētājai, Sporta skolas “Spars” sporta metodiķei – par ieguldījumu cilvēku ar īpašām vajadzībām dzīves kvalitātes veicināšanā un veselības nostiprināšanā. Kolēģi Mārīti raksturo kā labsirdīgu, atsaucīgu un ļoti profesionālu sporta speciālistu, ar kura padomiem un atbalstu var rēķināties vienmēr.

Izglītības pārvalde sveic arī 2 Balvas ieguvējus, kuri bijuši neatsverami sadarbības partneri COVID-19 pandēmijas laikā:

Dainis Gīlis – SIA “Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” valdes loceklis, ķirurgs. Viņam Balva piešķirta par ilggadēju profesionālu ieguldījumu Ventspils veselības nozares attīstībā un pašaizliedzīgu darbu COVID-19 pandēmijas apstākļos;

Jeļena Mundeciema –  SPKC Kurzemes reģionālās nodaļas vecākā epidemioloģe Ventspilī. Viņai Balva piešķirta par par profesionālu un pašaizliedzīgu darbu sabiedrības veselības labā COVID -19 pandēmijas apstākļos.

Balvas saņēma arī Iveta Rīvāne – tūrisma firmas “Tobago” vadītāja un Olga Muravjova – SIA “Pobeda Confectionary” valdes priekšsēdētāja, īpašniece.

Lielo balvu piešķir par izciliem un nozīmīgiem sasniegumiem, kas nesuši Ventspils vārdu Latvijā un pasaulē, kā arī par būtiskiem nopelniem Ventspils pilsētas attīstībā, saimnieciskajā, kultūras un sabiedriskajā darbībā vai citās pilsētai nozīmīgās jomās, savukārt Balvu piešķir par augsti profesionālu un godprātīgu darbu kādā atsevišķā, pilsētai nozīmīgā nozarē.

Lielās balvas un Balvas pasniegšanas tradīcija tika aizsākta 2000. gadā. Kandidātus šiem apbalvojumiem izvirza paši ventspilnieki – iedzīvotāji, iestādes, organizācijas un uzņēmumi.

Par godu balvu ieguvējiem koncertzāles “Latvija” amfiteātrī muzicēja Daumants Kalniņš ar grupu, sieviešu koris Venda, vokālais ansamblis Mundus un koris Nošu Planētas.

Foto: Ventspils Hronika

07.08.2021.