Ceturtdien, 1.novembrī, Ventspils pilsētas domē svinīgi tika parakstīts piecu gadu ilgs sadarbības līgums ar Ventspils pilsētas pašvaldību un Latvijas Universitāti.

Ventspils pilsētai sadarbība ar Latvijas Universitāti nav nekas nezināms, tāda bijusi jau ilgus gadus. Tomēr šī gada 1.novembrī svinīgā gaisotnē vienojās par vēl vienu sadarbību, parakstot 5 gadus ilgu līgumu. Sadarbības mērķis ir ventspilnieku izglītības līmeņa paaugstināšana un mūžizglītības koncepcijas īstenošana.

Līgumu parakstīja Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1.vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš un Latvijas Universitātes rektors Indriķis Muižnieks. Tāpat pasākumā piedalījās arī Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane, vadītājas vietniece Inguna Rudēvica, Metodiskā dienesta vadītāja Inga Pāvula, Latvijas Universitātes prorektore I.Druviete, Reģionālā centra direktore G.Kraģe un Kuldīgas un Ventspils filiāļu direktore R.Karloviča.

Piecu gadu garumā Latvijas Universitāte Ventspils filiālē vai Rīgā studējošajiem ventspilniekiem piedāvās prakses iespējas Ventspils pašvaldības iestādēs un uzņēmumos, sniegs metodisko un organizatorisko palīdzību izglītības jautājumos, kā arī ar Ventspils pašvaldību kopīgi tiks organizēti nozaru speciālistu lekcijas, semināri un diskusijas.

Latvijas Universitātē studējošie ventspilnieki varēs izvēlēties kvalifikāciju, bakalaura un maģistra darbu tēmas saskaņā ar Ventspils pilsētas attīstības programmu. Savukārt Ventspils izglītības iestāžu audzēkņiem būs iespēja izmantot Latvijas Universitātes zinātniskās laboratorijas pētniecisko darbu izstrādēm, bet Ventspils izglītības iestāžu pedagogiem un citiem darbiniekiem būs iespēja izmantot Latvijas Universitātes bibliotēkas resursus.

01.11.2018.