Uzsākot jauno gadu ar jaunām idejām, 3.janvārī Ventspils pilsētas izglītības iestāžu logopēdes piedalījās kursos, kurā apguva interaktīvās spēles “CheeksUp” veidošanas pamatus. Spēle palīdz radīt bērniem jaunas iespējas skaņu izrunas korekcijā.

Kursus vadīja audiologopēde un spēles autore Ilze Zaharāne. Spēles pamatā tiek sagatavoti īpaši logopēdiski uzdevumi, kurus bērns izpilda kopā ar datorspēles zaķi, trenējot sejas, runas un mēles muskulatūru. Lektore apgalvo, ka šādā veidā iespējams panākt pat līdz trīs reizēm labākus terapijas rezultātus nekā izmantojot parastos paņēmienus.

Pilsētas logopēdes ir uzsākušas spēles testēšanas nodarbības, lai to varētu izmantot nodarbību dažādošanai, kā arī piedāvāt vecākiem dažādu mājasdarbu veikšanai kopā ar bērnu, izskaidrojot spēles lietošanas nosacījumus un iespējas.

04.01.2018.