Ventspils Jauniešu māja ir vieta, kur iespējams ne tikai uzzināt par Erasmus+ programmas iespējām un piedāvātajiem projektiem, bet arī iesaistīties tajos. Pēdējo gadu laikā Ventspils jaunieši ir devušies uz apmaiņas projektiem Čehijā, Rumānijā un Bulgārijā. Izveidota veiksmīga sadarbība ar Rumānijas organizāciju, kuru organizētajās apmācībās un jauniešu apmaiņās vairākkārt piedalījušies ventspilnieki.

Jaunieši šādos pasākumos izzina dažādas tēmas, piemēram, apgūst starpkultūru dialogu, iepazīst sociālās un uzņēmējdarbības pamatus, attīsta prasmes darbam komandā, trenējas publiski uzstāties un sniegt pirmo palīdzību, kā arī gūst zināšanas, kā realizēt savas idejas vietējā un starptautiskā līmenī.

Oktobrī no Erasmus+ programmas rīkotās jauniešu apmaiņas projekta “CulturE+” atgriezušies pieci Ventspils jaunieši, kuri pavadīja 9 dienas kopā ar citiem 24 jauniešiem no Bulgārijas, Polijas, Turcijas, Horvātijas un Rumānijas. Projekts notika Rumānijas pilsētā Horezu un tā mērķis bija iepazīt dažādo valstu kultūras un tradīcijas ar neformālās izglītības metožu palīdzību. Projekta laikā dalībnieki dalījās ar savu valstu tradicionālajām dejām, mūziku un tradīcijām. Noslēguma dienā tika organizēts kopīgs koncerts vietējās Horezu pilsētas iedzīvotājiem.

Kādi ir pašu jauniešu iespaidi par dalību jauniešu apmaiņas projektā?

“Projekta laikā ieguvu daudzas jaunu prasmju un draugu! Brauciens uz “CulturE+” projektu man bija fantastisks izaicinājums, jo kultūra vienmēr man bijusi tuva tēma, bet nekad nebiju drošs par sevi citu cilvēku priekšā prezentēt Latvijas kultūru. Tomēr projekts ļāva man saprast to, ka visiem ir tādas niecīgas bailes un ka vienkārši ir jābrauc un jādara, citādi nebūtu iespēja iegūt lieliskas atmiņas un draugus no visas Eiropas.” – tā par savu pieredzi stāsta ventspilnieks Darius Uščins.

Bet Ventspils jauniete Eva Meijere atceras: “Projekta gaitā bija lieliski iespējams iepazīt citus cilvēkus, citu tautu kultūru un uzskatus. Pamācījāmies vairākās svešvalodās dažus vārdus, teikumus. Katru dienu bija kāds interesants uzdevums, spēle, notikums. Projekts ir iespēja izkāpt no savas ierastās komforta zonas, saviem uzskatiem un ambīcijām.”

Šobrīd izsludināta dalībnieku pieteikšanās jauniešu apmaiņai par uzņēmējdarbības tēmu, bet drīzumā varēs pieteikties jauniešu apmaiņai par sociālo iekļaušanu. Abas minētās apmaiņas notiks Rumānijā 2020. gada janvārī un par dalībniekiem var kļūt 18 gadus sasnieguši jaunieši. Ceļa izmaksas, dalības un uzturēšanās izdevumus segs Eiropas Savienības programma Erasmus+.

Sīkāka informācija par pieteikšanos Ventspils jauniešu portālā www.jauniesi.ventspils.lv vai klātienē Ventspils Jauniešu mājā.

05. 11. 19.