Gatavojoties jaunajam mācību gadam, šogad dažādā veida remontdarbos Ventspils izglītības iestādēs kopumā ieguldīti 3,1 milj. EUR, no kuriem 1,9 milj. EUR ir pašvaldības finansējums, bet 1,2 milj. EUR ir projekta “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” finansējums.

 Ventspils 1. pamatskolā veikta 3 jaunu mācību klašu izbūve, visas elektroapgādes sistēmas nomaiņa un jaunas ugunsgrēka automātiskās atklāšanas un apziņošanas sistēma (UAS) izbūve, kā arī sporta zāles grīdas pārlakošana un līniju marķēšana, Ventspils 2. pamatskolā – 17 mācību kabinetu remonts un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sistēmas izbūve visā ēkā, Ventspils Centra sākumskolā – 35 logu remonts, Ventspils Pārventas pamatskolā – 11 mācību kabinetu remonts, IKT sistēmas izbūve, visas elektroapgādes sistēmas nomaiņa, jaunas UAS izbūve, kā arī gumijas klājuma atjaunošana skolas sporta laukumā, Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā – aktu zāles grīdas pārlakošana, kā arī soliņu, velosipēdu turētāju un atkritumu urnu uzstādīšana pie skolas 3×3 basketbola laukuma, Ventspils 2. vidusskolā – meiteņu un zēnu mājturības kabinetu remonts, 8 mācību kabinetu remonts, IKT sistēmas izbūve, kā arī elektroapgādes sistēmas atjaunošana, jaunas UAS izbūve un balss apziņošanas sistēmas (BAS) izbūve, Ventspils 3. vidusskolā – virtuves flīžu atjaunošana, Ventspils 4. vidusskolā – 5 mācību kabinetu remonts, Ventspils 6. vidusskolā –8 mācību kabinetu remonts un linoleja grīdas ieklāšana telpā pirms skolas aktu zāles, Ventspils Jaunrades namā – skatuves grīdas klājuma atjaunošana, pirmsskolas izglītības iestādē (PII) “Varavīksne” – sporta zāles remonts, kā arī linoleja nomaiņa un sanmezgla remonts 8. grupā, PII “Saulīte” (Brīvības ielā 19) – aktu zāles grīdas pārlakošana, virtuves grīdas šuvju atjaunošana un bojāto flīžu nomaiņa, PII ”Bitīte” – daļēja gumijas klājuma nomaiņa iestādes teritorijā. Tāpat dažādās pilsētas izglītības iestādēs veikts ieejas mezglu, jumtu un fasāžu remonts, kā arī sporta un rotaļu inventāra, soliņu, nojumju un atkrituma urnu atjaunošana.

Mācību gada laikā remontdarbi vēl turpināsies Ventspils 3. vidusskolā, atjaunojot centrālās ieejas āra kāpnes, Ventspils Jaunrades namā, atjaunojot fasādi, kā arī topošajā pirmsskolas izglītības iestādē Brīvības ielā 15, veicot ēkas un teritorijas labiekārtojuma pārbūvi. Tāpat šovasar visos bērnudārzos uzsākta optiskā datu tīkla izbūve, būtiski uzlabojot interneta jaudu.

Līdzās remontdarbiem, Ventspils izglītības iestādēs veiktas iegādes par kopējo summu 305,5 tūkst. EUR. Projekta “Izglītības iestāžu mācību vides infrastruktūras uzlabošana un materiāltehniskās bāzes pilnveidošana” ietvaros par kopsummu 121,3 tūkst. EUR iegādātas 1 892 dažādu mēbeļu vienības, kā arī 21 projektors. Savukārt no pašvaldības finansējuma par 184,2 tūkst. EUR veiktas mācību literatūras un bibliotēkas fondu iegādes, mācību līdzekļu iegādes un iestādes nodrošinātas ar 604 dažādu mēbeļu vienībām, tehnoloģiskajām iekārtām virtuvēm un veļas mazgātavām, kā arī piecām A3 multifunkcionālās drukas iekārtām, diviem A4 krāsainas drukas printeriem un astoņiem melnbaltas drukas printeriem. Arī bērnudārziem iegādāts moderns tehniskais aprīkojums – 40 portatīvie datori, 10 krāsainas A3 formāta multifunkcionālās drukas iekārtas un 10 laminatori.

26. 08. 20.