Kopš 2012. gada Rīgā notiek Starptautiskais Jauno pianistu konkurss “Riga piano”. Šogad konkurss norisinājās interneta vidē un dalībnieku vērtēšana tika veikta attālināti, videoieraksta formātā. Konkursā piedalījās vairāk kā 50 dalībnieku no 13 valstīm.

Konkursa mērķis ir bagātināt klavierspēles pedagoģiskās tradīcijas Latvijā akadēmiskās klaviermūzikas žanros, kā arī sekmēt akadēmiskās klavierspēles prasmju attīstību jaunajiem pianistiem solo un ansamblī, četrrocīgi. Dalībnieku vecums no 5 līdz 21 gada vecumam, viņi startē dažādās vecuma grupās un kategorijās. Konkurss piedāvā dalību arī D kategorijā, kurā var piedalīties vispārizglītojošo skolu, mūzikas centru u.c. izglītības iestāžu bērni un jaunieši. Protams, kvalitāte nepieciešama tikpat augsta kā citās kategorijās, par ko liecina iegūtais punktu skaits. Dažkārt dalībnieki saņem tikai diplomu par piedalīšanos, kas arī ir augsts sasniegums, jo prasības ir augstas. Visi bērni un pedagogi ir ieguldījuši ļoti lielu darbu, lai varētu piedalīties šādā konkursā.

Arī šogad jaunos mūziķus vērtēja nopietna žūrija – Olga Paliy (Ukraina, Apvienotā Karaliste), Gintaras Januševičius (Lietuva, Vācija), Giulio Biddau (Itālija), Slawomir Wilk (Polija).

Ventspils Centra sākumskolā mācās muzikāli bērni, kuri ar savu un pedagogu neatlaidīgo darbu, ar ļoti daudz klavierspēles treniņu stundām un izciliem rezultātiem piedalās šajā konkursā jau 7.gadu. Un katru gadu konkursā uzplaukst kāds šīs skolas muzikālais ziediņš, kurš nopietni strādājot, sasniedzis augsto virsotni, iegūstot kādu vietu. Ir pat neliela skolēnu grupiņa, kura piedalās ar rezultātiem katru gadu, sākot no 2. klases.

Pedagoģe Sandra Sproģe smaidot stāsta, ka viņas audzēkne Beata Estere Mačtama jau 7. gadu muzicē šajā konkursā. Tagad meitene mācās Ventspils Valsts 1.gimnāzijā, klavierspēli turpina apgūt patstāvīgi ar skolotāju un arī šogad, D kategorijā, spēlējot ansamblī četrrocīgi ar sākumskolas audzēkni Emīliju Jasmīnu Švarcu (6.kl.) ieguva 2. vietu. Savukārt, Una Zariņa, mācās tikai 4. klasē, bet jau konkursā piedalās trešo gadu. Viņai solo kategorijā – 3.vieta. Sproģe saka, ka meitene ir ļoti talantīga, spēlē sarežģītu programmu. Iespējams, ka šoreiz traucējusi nepierastā muzicēšanas forma, kas dalībniekiem ir neierasti un summējas ar stresu un uztraukumiem. Kā viens no  konkursa noteikumiem bija – repertuārs jāatskaņo bez apstāšanās, vienlaidus, lai var redzēt pianista rokas. Sproģe saka lielu paldies Jūras vārtu kolektīvam un personīgi Sigitai Migoļai,  par iespēju pirms koncerta un ieraksta laikā izmantot flīģeli.

Vēl konkursā piedalījās un  diplomus par dalību saņēma – Paula Marija Purēna un pedagoģes Ilvas Freibergas jaunie pianisti – Lote Brauna un Elīna Veinberga.

Uz tikšanos 10.Starptautiskajā konkursā Riga piano 2021. gada 16. oktobrī.

29.10.20.