Ceturtdien, 25. martā, Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu no š.g. 1. aprīļa Ventspils pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs nodarbināto pedagogu darba slodzi no 0,85 noteikt uz pilnu slodzi.

Novērtējot bērnudārzu audzinātāju darbu un palielinot slodzi līdz pilnai, Ventspils pilsētas dome Izglītības pārvaldes 2021.gada budžetā piešķirs papildu finansējumu 365 000 EUR apmērā, kas paredz, ka teju 200 Ventspils pilsētas pirmsskolas pedagogiem būs pilna darba slodze – 36 darba stundas ar izglītojamiem un četras darba stundas nodarbību sagatavošanai. Šobrīd audzinātāju slodze ir 0,85 – 30 darba stundas ar izglītojamiem un četras darba stundas nodarbību sagatavošanai.

Šāds lēmums pieņemts, jo jau otro mācību gadu Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēs realizē kompetenču pieejā balstītu  mācību saturu un mācīšanās pieeju, kas bērnos attīstīs 21. gadsimtam svarīgās iemaņas un  mācībās iegūtās zināšanas un prasmes spēs veiksmīgi pielietot dažādās dzīves situācijās gan turpmāk skolā, gan ikdienā reālajā dzīvē. Būtiski ir mainījusies mācību procesa organizācija un tajā ir vēlams nodrošināt abu grupas pedagogu darbu vienlaicīgi. Pēc izmaiņām abi pedagogi grupā vienlaikus strādās 17 stundas nedēļā, līdz šim tās bija vien piecas stundas nedēļā.

Strādājot diviem pedagogiem kopā, ir iespēja labāk pārredzēt  grupas bērnu darbošanos. Tā ir arī iespēja vienam pedagogam darboties ar nelielu bērnu skaitu, bet otram iesaistīties kādā individuālā darbā ar izglītojamo un sniegt atbalstu bērniem ar mācīšanās vai uzvedības grūtībām. Pedagogi varēs mācību darbu plānot kopīgi, izvirzīt kopīgas prasības bērniem un kopā vērtēt bērnu zināšanas, prasmes, uzvedības normas un attīstības nianses konkrētās situācijās.

Turklāt izmaiņas skars arī pirmsskolas izglītības iestāžu darba laiku ­– no š.g. 1.aprīļa tas būs darba dienās no plkst. 7.00 līdz plkst. 19.00. Bērni varēs uzturēties savās grupās līdz plkst. 18.00, bet pēdējā darba stunda pedagogiem paredzēta, lai sakārtotu mācību telpas, gatavotu nodarbības nākamajai dienai, veikt ierakstus elektroniskajā sistēmā E-klase, kā arī organizēt vecāku sapulces un iestādes darbinieku sapulces gan tiešsaistē, gan klātienē, kad tas būs iespējams.

26.03.2021.