Ventspils pilsēta izcīnījusi uzvaru Izglītības un zinātnes ministrijas organizētajā konkursā un 2020. gadā būs Latvijas jauniešu galvaspilsēta. Tas nozīmē, ka nākamgad Ventspilī tiks organizēti valsts lielākie jaunatnes jomas pasākumi, piemēram, Starptautiskā Jaunatnes diena, Latvijas jaunatnes darbinieku pieredzes apmaiņas seminārs, konkursa “Labākais darbā ar jaunatni” godināšanas pasākums un citas aktivitātes, uzņemot Ventspilī jauniešus, jaunatnes darbiniekus un citus interesentus.

Konkursa fināla kārtā kopā ar Ventspili par uzvaru sacentās arī Daugavpils un Jēkabpils pašvaldības. Lai arī sabiedrības balsojumā  Daugavpils ieguva lielāku atbalstu, konkursa žūrijas un sabiedrības balsojuma kopvērtējumā Ventspils apsteidza konkurentus.

Sestdien, 10. augustā, šī gada Latvijas Jauniešu galvaspilsētas – Ikšķiles un Olaines novada – rīkotā festivāla “IK Fest2019” laikā notika konkursa apbalvošanas ceremonija. Ventspili tajā pārstāvēja Izglītības pārvaldes vadītāja Ineta Tamane un Jauniešu mājas vadītājs Kristians Jacevičs, kā arī pulciņš jauno līderu – jauniešu, kas darbojas savu skolu pašpārvaldēs, Jauniešu mājā un citur.

Konkursā Ventspils savu gatavību uzņemties jauniešu galvaspilsētas statusu pamatoja ar pašvaldībā īstenotajiem atbalsta pasākumiem un nodrošināto infrastruktūru jauniešu izaugsmei visdažādākajās jomās – izglītība, sports, mūzika, māksla, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, uzņēmējdarbība, līdzdalības un iniciatīvu atbalsts, saturīga un aktīva brīvā laika pavadīšana. Kā lielisks piemērs Latvijas mērogā ir Ventspils pašvaldības īstenotais modelis darbā ar jaunatni. 2015. gadā pēc jauniešu iniciatīvas tika izveidota Ventspils Jauniešu māja, lai nodrošinātu telpas, konsultatīvo un resursu atbalstu jauniešu iniciatīvām. Tāpat tika noslēgts deleģēšanas līgums ar jauniešu organizāciju “Ventspils Jauniešu dome”, kura ar pašvaldības un projektu konkursos piesaistītā finansējuma palīdzību īsteno jauniešiem nozīmīgus projektus.

Konkursa uzdevums ir popularizēt darbu ar jaunatni, stiprināt pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos. Ministrija šādu konkursu Latvijā  organizēja jau piekto reizi.

Paldies visiem, kas rūpējas par Ventspils jauniešu izaugsmi! Paldies visiem, kuri atbalstīja Ventspils pilsētas dalību konkursā un balsoja internetā!

12. 08. 19.