No 2019. gada 27. maija sākusies elektroniskā pieteikšanās Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kura ietvaros strādājošajiem vecumā no 25 gadiem ir iespēja pieteikties dažādām izglītības programmām, lai papildinātu savas zināšanas un prasmes. Ventspilī iedzīvotājiem pieejamas 56 dažādas mācību programmas.

Šoreiz būtiski palielinājies pieejamo mācību klāsts un daudzveidība – mācības 12 tautsaimniecības nozarēs piedāvā 82 izglītības iestādes visā Latvijā. Arī Ventspilī pieejamais mācību programmu klāsts ir ļoti plašs – pieejamas 56 dažādas apmācības kokrūpniecības, metālapstrādes, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, enerģētikas, elektronisko un optisko iekārtu ražošanas, tūrisma un citās jomās. Lielo piedāvājumu Ventspilī nodrošina septiņas izglītības iestādes, tajā skaitā Ventspils Tehnikums, Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs, Latvijas Universitātes Ventspils filiāle, kā arī Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle.

Ventspils Tehnikums projekta ietvaros piedāvā iespēju nepilna gada laikā iegūt profesionālās kvalifikācijas “Automehāniķis” un “Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG)”, taču mācību centra “BUTS” Ventspils filiālē var iegūt profesionālās kvalifikācijas “Loģistikas darbinieks”, “Elektromontieris” un “Elektrotehniķis”.

Mācībām var pieteikties strādājošie vai pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību – pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību atkarībā no izvēlētajām mācībām un tajās nepieciešamajām priekšzināšanām. Programmai pieteikties var arī bērna kopšanas atvaļinājumā esošie jaunie vecāki, saglabājot darba attiecības, kā arī strādājoši pensionāri. Ikviens strādājošais šī projekta ietvaros var mācīties vienu reizi.

Būtiski, ka 90% no mācību izmaksām sedz Eiropas Savienības fondi un valsts, savukārt 10% ir strādājošā līdzmaksājums, kuru var segt arī darbinieka darba devējs. Mācības bez maksas pieejamas personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Šīs iedzīvotāju grupas var saņemt atbalstu arī reģionālajai mobilitātei, piemēram, transporta izmaksu kompensāciju, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

Pirmo reizi projekta laikā pieteikšanās norit tiešsaistē – mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv. Mācībām iespējams pieteikties jebkurā diennakts laikā, izmantojot latvija.lv autentifikāciju vai e-pakalpojumu. Interesentiem izglītības programmām iespējams pieteikties līdz 2019. gada 28. jūnijam.

Plašāka informācija par Ventspilī pieejamajām mācību programmām pieejama ŠEIT.

Savukārt vairāk informācijas par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, kā arī visu mācību saraksts ir publicēts projekta tīmekļa vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Kopš projekta uzsākšanas 2017. gadā noritējušas jau trīs pieteikšanās kārtas, kurās mācības uzsākuši vairāk nekā 17 000 strādājošo, no kuriem vairāk nekā 12 000 izglītošanos jau pabeiguši. 32% visu mācību dalībnieku ir vecumā no 45 gadiem, savukārt 20% – vecumā virs 50 gadiem. 31% mācību dalībnieku ir rīdzinieki, bet 69% dzīvo ārpus galvaspilsētas. Kopumā projektā līdz 2022. gadam plānots iesaistīt 36 tūkstošus nodarbināto.

Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam un veicinātu gan strādājošo konkurētspēju, gan darba produktivitātes pieaugumu. Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, ieguldot tajā vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Kontaktinformācija:

  1. Ventspils Augstskolas Mūžizglītības centrs, Inženieru iela 101, Ventspils, LV-3601, Egita Udodova, 63629650, [email protected]
  2. Ventspils Tehnikums, Saules iela 15, Ventspils, LV-3601, Inta Reinholde, 26346737, [email protected]
  3. Latvijas Universitātes Ventspils filiāle, Saules iela 15, Ventspils, LV-3601, Ivanda Jakovele, 67034798, [email protected], Sandra Cīrule, 29195579, [email protected], Zanda Nilendere, 67034790, [email protected]
  4. Rīgas Tehniskās universitātes Ventspils filiāle, Kuldīgas iela 55, Ventspils, LV-3601, Gunta Rasa, 29410889, [email protected]
  5. Mācību centra “Buts” Ventspils filiāle, Ģertrūdes iela 29/31, Ventspils, LV-3601, Diāna Blāze, 29161907, [email protected]
  6. Mācību centra “ADA Plus” Ventspils filiāle, Līvu iela 11-7, Ventspils, LV-3601, Tatjana Sivacka, 28809092, [email protected]
  7. Ventspils Digitālais centrs, Akmeņu iela 3, Ventspils, LV-3601, 63607607, [email protected]

30. 05. 19.