Ventspilī joprojām strādā dežūrdārziņi “Eglīte” un “Varavīksne”, veicot bērnu pieskatīšanu gadījumos, kad vecākiem nav iespēju nodrošināt bērna pieskatīšanu ģimenē.

  1. gada 25. martā abos dežūrdārziņos kopumā atrodas 62 bērni:
  • pirmsskolas izglītības iestādi “Eglīte” – 26 audzēkņi 6 grupās;
  • pirmsskolas izglītības iestādē “Varavīksne” – 36 audzēkņi 9 grupās.

Ventspils Izglītības pārvalde regulāri seko līdzi bērnu skaitam, taču, lai laicīgi prognozētu nepieciešamo dežūrgrupu apjomu, gadījumos, ja bērns dežūrdārziņu apmeklēs pēc prombūtnes, lūdzam vecākus vismaz dienu iepriekš iesūtīt pieteikumus uz e-pastu [email protected], norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, vecāku kontakttālruni, kā arī vēlamo dežūrdārziņu un apmeklējuma atsākšanas dienu. Gadījumos, ja bērns atradies prombūtnē līdz 7 darbadienām un šajā laikā nav slimojis, ierodoties dežūrdārziņā, viņa veselības stāvokli vecāku klātbūtnē novērtēs viena no pirmsskolas izglītības iestādes medmāsām. Ja bērna prombūtne ir ilgāka par 7 darbadienām vai bērns šajā laikā slimojis, nepieciešama ārsta zīme.

Sniedzot atbalstu ģimenēm, kuru bērni šobrīd tiek pieskatīti mājās, Ventspils Izglītības pārvaldes mājaslapā turpmāk katru dienu tiks publicēti pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķu izstrādātie mācību materiāli pirmsskolas vecuma bērniem darbam mājas apstākļos, kurus brīvprātīgā kārtā un pēc saviem ieskatiem var izmantot katra ģimene. Jaunākie uzdevumi pieejami ŠEIT. Turpat apkopotas arī dažādas tiešsaistes vietnes un lietotnes, kuras iespējams izmantot mācībām mājas apstākļos.

Vienlaikus atgādinām – apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem katru pirmdienu jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši vīrusa skartās teritorijas, nav bijis kontaktā ar saslimušajiem vai kontaktpersonām, kā arī vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu.

Drošības nolūkos visās Ventspils izglītības iestādēs tiek veikta pastiprināta telpu un inventāra dezinfekcija, pie slēgtajām pirmsskolas izglītības iestādēm izvietotas informatīvas zīmes par slēgšanu, to ēkas apsargā apsardzes firma un teritorijas uzrauga iestādes sētnieks. Visas izglītības iestādes lūgts pastiprināti uzraudzīt arī Pašvaldības policijai.

25. 03. 20.