Profesionālās izglītības kompetences centrs “Ventspils Mūzikas vidusskola” aicina jaunos mūziķus, skaņu operatorus un gaismotājus, kuri 2020./ 2021. mācību gadā vēlas uzsākt mācības profesionālās vidējās izglītības programmās, līdz 22. maijam pieteikties attālinātajām uzņemšanas eksāmenu konsultācijām, aizpildot anketu.

Piesakoties konsultācijām, ir iespēja izvēlēties attālināto tikšanos ar pedagogu specialitātē vai solfedžo, vai abos priekšmetos. Pēc pieteikšanās termiņa beigām skolā tiks apkopota iesniegto anketu informācija, un darbinieki sazināsies ar katru interesentu individuāli, lai vienotos par vēlamo konsultāciju datumu, laiku un norisi. Attālināto konsultāciju norises laiks plānots no 25. maija līdz 5. jūnijam.

Aizpildot anketu, ir iespēja pieteikties arī uzņemšanas eksāmeniem, norādot, vai interesents eksāmenus vēlas kārtot attālināti vai klātienē. Uzņemšanas eksāmeni notiks laikā no 17. līdz 19. jūnijam. Pēc visu pieteikumu saņemšanas skolas darbinieki sazināsies ar katru interesentu individuāli, vienojoties par uzņemšanas eksāmenu datumu, laiku un norisi.

Līdz 15. jūnijam PIKC “Ventspils Mūzikas vidusskola” elektroniski pieņem dokumentus uzņemšanas eksāmeniem. Tos lūdzam nosūtīt uz e-pastu [email protected]

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem pieejama ŠEIT.

Iesnieguma veidlapa interesentiem pēc pamatizglītības ieguves (aizpilda vecāki vai likumiskie pārstāvji).

Iesnieguma veidlapa interesentiem pēc vidējās izglītības ieguves (aizpilda pats interesents).

Kontaktinformācija ar uzņemšanas eksāmeniem saistītu jautājumu risināšanai:  tālrunis 26173918 (darba dienās no 9:00 līdz 17:00), e-pasts [email protected]

18. 05. 20.