Kad 9. un 12. klašu audzēkņiem aiz muguras ir satraucošais valsts pārbaudījumu laiks, klāt izlaidums! Tas tiek sagaidīts ar gandarījumu, jo vairāki mācību gadi skolā ir aizvadīti un ceļš tiek dots jaunam dzīves perioda sākumam.

Šogad Ventspils vispārizglītojošajās skolās apliecību par pamatskolas beigšanu saņems 335 9. klašu audzēkņi, bet par vidusskolas beigšanu – 217 12. klašu audzēkņi.

Ventspils vispārizglītojošajās skolās 9. un 12. klašu audzēkņiem izlaidumi notiks šādos laikos:

Skola Klase Diena Laiks
Ventspils 1. pamatskola 9. klase 13. jūnijs 13:00
Ventspils 2. pamatskola 9. klase 13. jūnijs 14:00
Ventspils 1. ģimnāzija 9.a klase 13. jūnijs 15:00
9.b klase 13. jūnijs 13:00
12.a klase 13. jūnijs 17:00
12.c klase 13. jūnijs 19:00
Ventspils 2. vidusskola 9. klase 13. jūnijs 16:00
12. klase 12. jūnijs 17:00
Ventspils 3. vidusskola 9. klase 13. jūnijs 14:00
12. klase 12. jūnijs 16:00
Ventspils 4. vidusskola 9.a klase 13. jūnijs 14:00
9.b klase 13. jūnijs 16:00
12.a klase 6. jūnijs 15:00
12.b klase 6. jūnijs 17:00
12.c klase 6. jūnijs 13:00
Ventspils 5. vidusskola 9. klase 13. jūnijs 18:00
12. klase 13. jūnijs 16:00
Ventspils 6. vidusskola 9.a klase 13. jūnijs 15:00
9.b klase 13. jūnijs 13:00
9.c klase 12. jūnijs 16:00
12.a klase 13. jūnijs 17:00
12.b klase 12. jūnijs 18:00
Ventspils vakara vidusskola 9.a un 9.b klase 12. jūnijs 16:00
12. klase 1. jūlijs 17:00