Iestājeksāmeni Ventspils Mūzikas vidusskolas Mūzikas skolā jau aizvadīti, taču nu straujiem soļiem tuvojas uzņemšana Ventspils Mūzikas vidusskolā. Visi interesenti pirms eksāmeniem aicināti arī uz konsultācijām, kuru laikā būs iespējams sagatavoties pārbaudījumiem.

Konsultācijas un iestājeksāmeni Ventspils Mūzikas vidusskolā šogad notiks 19., 20. un 21. jūnijā, uzņemot audzēkņus šādās profesionālās izglītības programmās:

 • taustiņinstrumentu spēle (klavieres, ērģeles);
 • stīgu instrumentu spēle (vijole, alts, čells, kontrabass);
 • pūšaminstrumentu spēle (flauta, oboja, klarnete, fagots, saksofons, mežrags, trompete, trombons, tuba, eifonijs);
 • sitaminstrumentu spēle;
 • diriģēšana;
 • vokālā mūzika;
 • mūzikas vēsture un teorija;
 • džeza mūzika (taustiņinstrumentu, ģitāras, basģitāras, pūšaminstrumentu (saksofona, trompetes, trombona) vai sitaminstrumentu spēle, dziedāšana);
 • elektroniskā mūzika un skaņu režija;
 • skatuves gaismas.

Dokumentu pieņem Lielajā ielā 7, 2. stāvā. Iesniegšanai nepieciešami šādi dokumenti:

 • diploms par pamatskolas vai vidējo izglītību;
 • mūzikas skolas diploms;
 • izziņa par veselības stāvokli;
 • 4 fotokartītes 3×4 cm;
 • dzīvesvietas deklarēšanas izziņa;
 • uzrādīšanai – pase vai ID karte.

Konkrētākus konsultāciju un iestājeksāmenu laikus iespējams apskatīt ŠEIT, savukārt iestājeksāmenu prasības varat aplūkot Ventspils Mūzikas vidusskolas mājaslapā www.vmv.ventspils.lv.

07. 06. 19.