Kā katru gadu, arī šī mācību gada noslēgumā Ventspils pilsētas dome īpaši sveic skolēnus, kuri aizvadītajā mācību gadā guvuši panākumus mācību priekšmetu olimpiādēs un zinātniski pētniecisko darbu izstrādē, kā arī pedagogus, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā. Svinīgā godināšana notiks šī gada 31. maijā plkst. 12.00 Ventspils Jaunrades namā.

Pedagoģiskā darba inovācijas fonda apliecības un naudas balvas 59 skolēniem un 33 pedagogiem pasniegs Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja 1. vietnieks infrastruktūras jautājumos Jānis Vītoliņš.

Apbalvoti tiks tie skolēni, kuri valsts mācību priekšmetu olimpiādēs, Latvijas atklāto mācību priekšmetu olimpiādēs un Kurzemes reģiona mācību priekšmetu olimpiādēs guvuši godalgotas vietas. Godināmo vidū būs arī skolēni, kuri, izstrādājot zinātniski pētnieciskos darbus psiholoģijā, bioloģijā un citos mācību priekšmetos, guvuši godalgotas vietas ne vien Kurzemes reģionā un Latvijā, bet pat starptautiskā konkurencē. Tāpat šogad sveikti tiks Skolēnu mācību uzņēmumu programmas finālisti un Nacionālā Debašu turnīra laureāti, kā arī pedagogi, kuri ieguldījuši darbu skolēnu sagatavošanā.

Ventspils pilsētas Pedagoģiskā darba inovācijas fonds tika izveidots 1995. gadā, lai atbalstītu inovatīvi strādājošos pedagogus un audzēkņus. Inovācijas fonds atbalsta pedagogus par mācību grāmatu, metodisko materiālu izveidi, skolēnu sagatavošanu un īpaši sekmīgu piedalīšanos valsts un novada mācību priekšmetu olimpiādēs, kā arī skolēnus par sekmīgu piedalīšanos Latvijas Republikas mācību priekšmetu olimpiādēs.

30. 05. 19.