Trešdien, 17. jūlijā, patīkama satraukuma, jautru čalu un pozitīvu emociju pilnā gaisotnē sākās nodibinājuma Iespējamā misija vasaras skola “Grandiozā ekspedīcija”, kas tiek organizēta sadarbībā ar Ventspils Izglītības pārvaldi. Nometne interesantās un izglītojošās nodarbībās pulcē dalībniekus Ventspils Centra sākumskolā līdz pat 25. jūlijam.

Jau piekto gadu nometne norisinās tieši Ventspilī, un tajā aicināti piedalīties Ventspils pilsētas un novada skolu 5. līdz 8. klašu skolēni, sniedzot tiem iespēju pilnveidoties un nostiprināt patstāvīgas mācīšanās prasmes, palīdzot skolēniem kļūt atbildīgiem par savu mācīšanos, kā arī vairojot motivāciju, prieku un pārliecību mācīties un sasniegt augstus rezultātus Iespējamās misijas skolotāju vadībā, kuri sabraukuši Ventspilī no visas Latvijas.

Mācību darbs nometnē notiek deviņās nelielās skolēnu mācību grupās, izmantojot radošas un interaktīvas mācību metodes. Katru dienu līdzās citām aktivitātēm dalībniekiem norit četras tematiskas mācību nodarbības – “Ekspedīcija”, “Izlūkošana”, “Conversations” un “Skaitļotava”.

Nodarbībā “Ekspedīcija” tiek pilnveidota dalībnieku lasītprasme un teksta analīzes spējas, pētot kādu interesējošu tēmu, kā arī apkopojot, strukturējot un analizējot informāciju. Nodarbība “Izlūkošana” paredzēta pētniecisko prasmju pilnveidošanai dabaszinātņu priekšmetos – skolēni vingrinās risināt pētnieciskās problēmas, plāno eksperimentus, veic novērojumus, apraksta, analizē un salīdzina rezultātus. Kā liecina nosaukums, nodarbības “Conversations” ietvaros tiek pilnveidotas komunikācijas prasmes angļu valodā, trenējoties sarunāties, stāstīt stāstus un veidot strukturētu runu. Šīs prasmes uzlabot palīdz nodarbībās izmantotās spēles, iejušanās dažādās lomās, kā arī uzdevumi, kuros jāsadarbojas ar citiem un jāprot novērtēt pašam savas spējas. Savukārt nodarbība “Skaitļotava” paredzēta matemātikas prasmju pilnveidošanai, nostiprināšanai un praktiskai pielietošanai. Šo nodarbību laikā dalībnieki apgūs prasmes, lai saprastu un sakārtotu skaitlisku, kvantitatīvu informāciju un veiktu noderīgus secinājumus. Nodarbību ietvaros skolēni darbojas saistošā un praktiskā veidā, iepazīstot sava ķermeņa uzbūvi, mājas labiekārtošanas procesu vai biznesa pasauli.

Pēcpusdienās notiek interešu izglītības nodarbības, kurās dalībnieki radošā un aktīvā veidā apgūst praktiskas iemaņas, izprotot kā vislabāk realizēt un pilnveidot savas prasmes, kā sadarboties grupās ar citādāk domājošajiem un radīt vidi, kurā katrs cilvēks tiek uzklausīts un respektēts. Tāpat katru vakaru paredzēta “Totēma uzlāde”, kuras laikā dalībnieki pārrunā un izvērtē dienas laikā notikušo, savukārt svētdien plānota ekskursija, kurā dalībniekiem būs jāizmanto nometnē apgūtās zināšanas un prasmes, lai sadarbotos ar saviem grupas biedriem un kopīgiem spēkiem pievarētu dažādus šķēršļus un uzdevumus.

Nometnes organizētāju, nodibinājuma Iespējamā misija skolotāju, pieredze liecina, ka šāda dienas nometne ir veids, kā palīdzēt skolēniem no skolas atšķirīgā vidē un ar citu pieeju mācību procesam, iegūt mācīšanās motivāciju un pārliecību par saviem spēkiem labi mācīties.

Nometne noslēgsies 25. jūlijā plkst. 15.00 ar kopīgu pasākumu.

19. 07. 19.