Pirmdien, 23. martā, visā Latvijā 1. līdz 12. klašu skolēniem sāksies attālinātais mācību process. Ventspils pilsētas skolas visas nedēļas garumā aktīvi gatavojās mācību procesa nodrošināšanai, izstrādājot attālināto mācību plānus.

Attālināto mācību nodrošināšanai galvenokārt tiks izmantotas tādas vietnes kā E-klase, Soma.lv, Uzdevumi.lv, Zoom.us, WhatsApp, Google Classroom un Google Drive. Katrā izglītības iestādē noteikta par attālināto mācību procesu atbildīgā persona – visbiežāk tas ir informātikas skolotājs. Atbildīgās personas koordinē un skolām atbalstu sniedz arī Ventspils Digitālais centrs, kas vietnē Moodle izveidojis attālināto apmācību metodisko materiālu banku.

Šodien Ventspils Digitālajā centrā notika Ventspils skolu attālināto mācību koordinatoru sanāksme par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu un digitālo platformu lietošanu. Arī mācību laikā skolu koordinatori nepieciešamības gadījumā sazināsies ar Digitālā centra speciālistiem, kas sniegs palīdzību dažādos jautājumos. Skolēniem un vecākiem informācija par katras nākamās nedēļas mācību procesu būs pieejama e-klasē.

Gatavojoties attālinātajām mācībām, vecākiem tika izsūtītas anketas, apzinot digitālo resursu pieejamību mājās un skolas vecuma bērnu skaitu katrā ģimenē. Secināts, ka no 3982 izglītojamajiem, 114 nav pieejas nepieciešamajiem resursiem, lai mācītos attālināti. Katra skola radusi risinājumus, lai nodrošinātu attālinātās apmācības arī šiem skolēniem, piemēram, reizi nedēļā izsniedzot printētus mācību materiālus.

Izglītības un zinātnes ministrija, Valsts izglītības satura centrs un projekta “Skola2030” speciālisti, sadarbojoties ar skolām un pedagogiem, izstrādājuši attālinātā mācību procesa īstenošanas vadlīnijas, kurās ietverti ieteikumi skolām un skolotājiem sekmīga mācību procesa nodrošināšanai, kā arī ieteikumi vecākiem, kā atbalstīt savus bērnus, mācoties attālināti. Izstrādātās vadlīnijas pieejamas ŠEIT.

20. 03. 20.