Lai iepazītos ar skolu un klašu audzinātājiem, Ventspils vispārizglītojošajās skolās tiks organizētas atvērto durvju dienas. Skolu administrācija un pedagogi interesentus gaidīs:

  • 29. janvārī Ventspils 6. vidusskolā no plkst. 8:10 līdz 12:00 stundu apmeklējumi pie topošo pirmklasnieku audzinātājiem, savukārt plkst. 12:00 un plkst. 18:00 – tikšanās ar skolas administrāciju un pedagogiem;
  • 31. janvārī plkst. 10:00 Ventspils 2. vidusskolā.
    2014./2015.mācību gadā Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes absolvēs 358 audzēkņi (no tiem 243 latviešu plūsmā, bet 115- mazākumtautību). Pilsētas kreisajā krastā PII beigs 199 bērni latviešu plūsmā un 61 – mazākumtautību, bet Pārventā – 44 bērni latviešu plūsmā un 54 – mazākumtautību. 6-gadīgo apmācību 1.pamatskolā, 5.vidusskolā, 4.vidusskolā un Jaunrades namā apgūst 64 audzēkņi. No citām pašvaldībām mācības pirmajā klasē varētu uzsākt ap 10 audzēkņiem.

Bērnu reģistrācija notiek skolās. Dodoties reģistrēt bērnu, vecākiem jāņem līdzi: personu apliecinošs dokuments, bērna dzimšanas apliecība un jāiesniedz skolas direktoram adresēts iesniegums par bērna uzņemšanu.

Skolā vecākiem ir tiesības iepazīties ar skolas īstenotajām izglītības programmām, skolas reģistrācijas apliecību, akreditācijas lapu, nolikumu un iekšējās kārtības noteikumiem.

Ventspils pilsētas domes rīkojums ”Par izglītojamo uzņemšanu Ventspils pilsētas vispārizglītojošo skolu 1. un 10.klasēs 2015./2016.mācību gadā skatīt šeit.