Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” 10. un 11. februārī viesojās  akreditācijas ekspertu komisija, lai novērtētu iestādes vadītājas Andas Brūkles profesionālo darbību.

Akreditācijas ekspertu komisiju vadīja Siguldas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītāja Kristīne Medne, un tajā kā ekspertes piedalījās arī Jelgavas pirmsskolas izglītības iestādes “Rotaļa” vadītāja Ilze Putniece un Mārupes novada pirmsskolas izglītības iestādes “Mārzemīte” vadītāja Ilze Celma. Komisija iepazinās ar iestādi, vēroja notiekošās rotaļnodarbības, analizēja dokumentāciju, kā arī sarunājās ar vadītāju, pedagogiem, tehnisko un atbalsta personālu, iestādes padomes pārstāvjiem un Ventspils Izglītības pārvaldes vadību.

Ekspertes īpaši izcēla faktu, ka Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Vāverīte” ieviesta sistēma bērnu novērtēšanai katrā vecuma posmā – izveidota nodarbību novērtēšanas lapa, kāda citur pirmsskolas iestādēs neesot, uzsverot, ka Ventspils ar šo pieredzi varētu dalīties valsts līmenī.

Ļoti atzinīgi tika novērtēts pirmsskolas izglītības iestādes “Vāverīte” metodiskais darbs, pozitīvi vērtējot gan vadītājas Andas Brūkles, gan metodiķes Zitas Janušones darbu. Komisija atzinīgi vērtēja arī iestādes materiāli tehnisko bāzi, teritorijas labiekārtošanu, tīrību un kārtību. Tika  uzsvērts, ka pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte” veiksmīgi realizē jauno kompetenču pieejā balstīto mācību saturu un varētu par savu darbu un pieredzi informēt plašāk. Tāpat atzinīgi tika novērtēta sadarbība Ventspils pirmsskolu un skolu starpā.

Akreditācijas ekspertu komisija savu ziņojumu un ieteikumus sagatavos mēneša laikā.

11. 02. 20.