Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs aicina pirmsskolu vadītājus un metodiķus piedalīties tiešsaistes mācību nodarbībās visa maija mēneša garumā.

Nodarbību ciklā ar nosaukumu “Supervīzija pirmsskolu vadītājiem: atbalsts pārmaiņu laikā” dalībniekiem būs iespēja apzināt savus profesionālos izaicinājumus un meklēt risinājumus, strādājot pārmaiņu kontekstā; labāk izprast savu profesionālo lomu, tās mijiedarbību komandā; iepazīt jūtas un emocijas un to saistību ar darba mērķu sasniegšanu; meklēt personīgos resursus un atbalsta mehānismus personīgā līdzsvara saglabāšanai pārmaiņu laikā.

Savukārt mācību programmas “Mācīšanās darbībā pirmsskolas izglītības iestāžu metodiķiem” ietvaros dalībnieki varēs rast risinājumus savām grūtībām darbā, atklāt resursus radošām pieejām, lai spētu situācijas risināt citādāk, kā arī apgūt jaunu pieeju kolektīva savstarpējai sadarbībai. Dalībnieki darbosies pēc metodes “Action learning” – mācīšanās darbībā – kas ir process, kurā tiek risinātas problēmas, notiek mācīšanās no pieredzes un refleksijas, paaugstinot sadarbošanos grupā un radošumu. Šī ir darba forma, kur izklāstot drošā vidē sarežģītās situācijas, tiek radītas jaunas idejas problēmu risināšanai. 

Vairāk informācijas un pieteikšanās pirmsskolu vadītājiem pieejama ŠEIT.

Vairāk informācijas un pieteikšanās pirmsskolu metodiķiem pieejams ŠEIT.

06. 05. 20.