PII Zīlīte

Vadītāja
Zinta Pāvilsone
+371 63624648
[email protected]

Saimniecības pārzine
Marita Rannala
+371 63624648
[email protected]

Izglītības programmas
Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar somatiskām saslimšanām.
Izglītojamie tiek uzņemti no 2 gadu vecuma, ar Ventspils medicīniski-pedagoģiskās komisijas slēdzienu.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Zīlīte” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: Lielā Dzirnavu iela 14, Ventspilī, LV-3601
Tālr./fakss: +371 63624648
E-pasts: [email protected]