PII Margrietiņa

Vadītāja
Inguna Irbe
+371 63663870
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17.00-18.00; trešdienās plkst. 8.00-9.00.

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Ingrīda Doniņa
+371 63663870
[email protected]

Saimniecības vadītāja
Nataļja Kristova
+371 29685556
[email protected]

Izglītības programmas

  • Vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
  • Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma.

Cita informācija
Bērni tiek uzņemti no 1,5 gadu vecuma. Iestādē darbojās 10 grupas. Ikdienā ar bērniem, kuriem ir izrunas traucējumi, strādā logopēds.

Pašnovērtējuma ziņojums

Pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: P. Stradiņa 10, Ventspils,
LV-3602
Tālr./fakss: +371 63663870
E-pasts: [email protected]