PII Margrietiņa

Vadītāja
Gunta Eiferova
+371 63663870
[email protected]

Pieņemšanas laiki: pirmdienās plkst. 17:00-18:00; trešdienās plkst. 8:00-9:00

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Ingrīda Doniņa
[email protected]

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
Ludmila Magdaļenko
+371 63663870
[email protected]

Izglītības programmas
1. Vispārējās pirmsskolas izglītības programma.
2. Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma.
Bērni tiek uzņemti no 1,5 gadu vecuma

Cita informācija
Iestādē darbojās 10 grupas. Ikdienā ar bērniem, kuriem ir izrunas traucējumi, strādā logopēds.

Iestādes tradīcijas un pasākumi
Zinību diena;
Miķeļdienas gadatirgus;
Mārtiņdiena;
Latvijas dzimšanas diena;
Ziemassvētki;
Dārziņa dzimumdiena;
Meteņi;
Lieldienas;
Māmiņas diena;
Sporta svētki un veselības dienas bērniem;
Bērnu darbiņu izstādes;
Izlaidumi un ekskursija;
Līgo svētki;
Skolotāju pašgatavoto metodisko materiālu izstādes divreiz gadā;
Pārventas bibliotēkas rīkoto pasākumu apmeklējumi;
Iestādes bērni un skolotāji piedalās Ventspils pilsētas pasākumos (izstādēs, Pārventas un Ventspils pilsētas svētkos uc.).

Pirmsskolas izglītības iestādes “Margrietiņa” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: P. Stradiņa 10, Ventspils,
LV-3602
Tālr./fakss: +371 63663870
E-pasts: [email protected]

Mirkļi no mūsu ikdienas