PII Eglīte

Vadītāja
Ināra Nagle
+371 63626444
[email protected]

Pieņemšanas laiki: trešdienās plkst. 16:00-18:00; ceturtdienās plkst. 8:00-10:00

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Tatjana Stepanova
+371 63626444
[email protected]

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
Inese Anna Ikauniece
+371 63626444
[email protected]

Izglītības programmas
1. Pirmsskolas izglītības programma.
2. Mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma.
3. Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Iestādē uzņem bērnus vecumā no 2 līdz 7 gadiem.

Cita informācija
Mācību valoda latviešu, krievu.
Iestādē ir 11 grupas: 5 latviešu, 5 mazākumtautību un 1 grupa izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Iestādes tradīcijas
1.septembris-Zinību diena;
Mārtiņtirgus;
Latvijas valsts dzimšanas diena;
Ziemassvētki, Jaunais gads;
Meteņi; Masļeņica;
Lieldienas;
Teātra dienas;
Māmiņu diena;
Izlaidums.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: Inženieru ielā 83, Ventspilī, LV-3605
Tālr./fakss: +371 63626444
E-pasts: [email protected].lv

Mirkļi no mūsu ikdienas