PII Eglīte

Vadītāja
Ināra Nagle
+371 63626444
[email protected]

Pieņemšanas laiki: trešdienās plkst. 16.00-18.00; ceturtdienās plkst. 8.00-10.00.

Vadītājas vietniece izglītības jomā
Tatjana Stepanova
+371 63626444
[email protected]

Saimniecības vadītājas p. i.
Gaļina Baturinska
+371 63626444
[email protected]

Izglītības programmas

  • Pirmsskolas izglītības programma;
  • Mazākumtautību vispārējā pirmsskolas izglītības programma;
  • Speciālā pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Cita informācija
Iestādē uzņem bērnus vecumā no 2 līdz 7 gadiem. Tajā ir 11 grupas: 5 latviešu, 5 mazākumtautību un 1 grupa izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem.

Pašnovērtējuma ziņojums

Pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: Inženieru ielā 83, Ventspilī, LV-3605
Tālr./fakss: +371 63626444
E-pasts: [email protected]