PII Bitīte

Vadītāja
Aija Ščelkaļina
+371 63656118
[email protected]

Vadītājas vietniece metodiskajā darbā
Inga Medniece
+371 63656118
[email protected]

Vadītājas vietniece saimnieciskajā darbā
Anete Dimza
+371 63656118
[email protected]

Izglītības programmas
Pirmsskolas izglītības programma.
Iestādē darbojas 8 grupiņas nodrošinot vietu 154 bērniem vecumā līdz 7 gadiem. Tai skaitā 2 grupas ir vecumā no 1,5 līdz 3 gadiem.

Cita informācija
Ar bērniem, kuriem ir runas traucējumi, iestādē strādā logopēde.
Pēcpusdienā bērniem tiek piedāvātas papildus aktivitātes:
– Angļu valodas pulciņš
– Deju pulciņš
– Mūzikas pulciņš

Pirmsskolas izglītības iestādes “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums

Kontakti

Adrese: Kuldīgas iela 134, Ventspils, LV-3601
Tālr./fakss: +371 63656118
E-pasts: [email protected]


Mirkļi no mūsu ikdienas