Informējam, ka, ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus, pasākumi pirmsskolas izglītības iestādēs šobrīd nenotiek.