No 27. oktobra līdz 2. novembrim Ventspils pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” pārstāvji piedalījās Erasmus+ projekta “Nākotnes skolas partneri” pedagoģisko darbinieku apmācību pasākumā ”Iekļaujoša skola – izaicinājums visiem”, kas norisinājās Bukarestē, Rumānijā.

Pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” pārstāvji apmācību ietvaros viesojās pirmsskolas izglītības iestādē “Zilais zieds”, kas no 2012. gada piedalījusies daudzos starptautiskos projektos un ieguvusi titulu “Eiropas skola”.  Iestāde atrodas Bukarestes dienvidos, tajā mācās 270 bērni 3 līdz 6 gadu vecumā un strādā 17 skolotāji. Tāpat izglītības iestādē ir apmēram 20 bērnu ar īpašām vajadzībām. Pielietojot sabiedrības integrācijas stratēģijas, skolotāji nodrošina bērniem vienādas iespējas izglītības kvalitātē. Arī vecāki aktīvi iesaistās bērnu izglītībā.

Pasākuma mērķis bija attīstīt skolotāju prasmes organizēt draudzīgu izglītības vidi, mācību procesā izmantojot interaktīvas metodes un mūsdienu tehnoloģijas, vides sakārtošanu, kā arī dažādus didaktiskos materiālus.

Viesi pasākuma laikā piedzīvoja dažādas izglītojošas aktivitātes – piedalījās rotaļnodarbībās, vēroja interaktīvās darbnīcas un plastiski mākslinieciskās izpausmes, piedalījāmies atvērto durvju dienā, kā arī iesaistījāmies diskusijās ar vecākiem par to, kā vecāki var atbalstīt bērnu adaptāciju pirmsskolā. Bērni kopā ar vecākiem izveidoja un darbojās radošajās darbnīcās, kurās tika aicināti piedalīties arī skolotāji no partnervalstīm. Tāpat notika arī mācību aktivitāšu novērtēšana un ideju apmaiņa starp partneriem.]

Piedaloties šādā pasākumā, ventspilnieki izzināja Rumānijas izglītības sistēmu, uzlaboja savas angļu valodas zināšanas, kā arī iepazina tehnoloģijas un interaktīvas rotaļlietas, kuras skolotāji izmanto Rumānijā. Protams, netika laista garām arī izdevība apskatīt dažādas kultūrvēsturiskās vietas – Kontročeni pili, Pelešas pili, Parlamenta ēku, Bukarestes vecpilsētu un Sinajas pilsētu.

Pēc dalības apmācību pasākumā, pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” pārstāvji secināja, ka pirmsskolas izglītības iestādes vide ir faktors, kas palielina bērnu labklājību un netieši arī interesi par mācīšanos. Tas ir pamats pozitīvu attiecību veidošanai starp skolotājiem, audzēkņiem un vecākiem. Katra no aktivitātēm, kas tika prezentēta pieredzes apmaiņai, tika iekļauta ikdienas plānošanā, dabaszinātņu, matemātikas, pilsoniskās izglītības un citās aktivitātēs. Tās tika strukturētas tā, lai nepārslogotu programmu, bet gan lai padarītu darbu interesantāku un saturīgāku.

Iesaistoties projektos, iestādes pedagogi vēlas profesionāli attīstīties un atklāt jaunas metodes un paņēmienus darbam ar bērniem ar īpašam vajadzībām, kā arī bērniem no sociālā riska un mazaizsargātām ģimenēm. Iekļaujošās izglītības apvienošana ar mūsdienu tehnoloģijām un starpnozaru pieeju uzlabo izglītības procesu. Tas ir ceļš uz kvalitatīvu izglītību, kuras ietvaros katrs bērns ir unikāls, un katram skolotājam ir piemēroti mācību mērķi rezultātu sasniegšanai.

Apmācību pasākumā piedalījās pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” vadītāja Marika Lemberga, projekta koordinatore, iestādes logopēde Linda Pūpola un skolotāja Nataļja Rubīna.

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

14. 11. 19.