No 2017. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka” iesaistījās Erasmus+ programmas starpskolu stratēģisko partnerību KA2 projektā “CASTLES: Culture, Art, Story, Tales, Love and Equality in European Inclusive Schools” (“Pilis: kultūra, māksla, stāsti, pasakas, mīlestība un vienlīdzība Eiropas iekļaujošās skolās”). Projekta ietvaros PII “Pasaka” bērni un pedagogi līdzās citām aktivitātēm izveidojuši arī grāmatu “Melnais sivēns dodas pie draugiem”.

Lai atzīmētu grāmatas iznākšanu, PII “Pasaka” sadarbībā ar Ventspils Pārventas bibliotēku šī gada 10. oktobrī plkst. 10.30 organizē grāmatas atvēršanas svētkus. Pasākums notiks Eiropas mēroga festivāla “Erasmus dienas 2019” ietvaros, kas ir Francijas nacionālās Erasmus+ aģentūras iniciatīva, kuru atbalsta arī Eiropas Komisija.

Projekta laikā tapusī grāmata “Melnais sivēns dodas pie draugiem” tiks iekļauta projekta dalībnieku kopēji izveidotajā grāmatā “European tale of C.A.S.T.L.E.S.”, kuru veidojot katra valsts rakstīja vienu grāmatas nodaļu. PII “Pasaka” izveidotā nodaļa saucas “Leģenda par Melno sivēnu”. Grāmatā vienkopus apkopotas Itālijas, Polijas, Latvijas un Grieķijas piļu leģendas.

Grāmata tika rakstīta soli pa solim pēc visu skolu pedagoģiskā personāla starpvalstu sanāksmes, un tajā apvienoti stāsti par īstiem varoņiem, kas aizved pilīs sastapto vēsturi un leģendas no vienas valsts uz otru. Grāmatā iekļautie attēli ir bērnu pašu veidoti, radoši gleznojot, aplicējot, līmējot un zīmējot, izmantojot dažādas tehnikas un materiālus.

Projekta laikā PII “Pasaka” bērni kopā ar pedagogiem atklāja projekta partneru valstu vēsturi un leģendas, uzzināja par to varoņiem, kā arī dzīvi pilīs viduslaikos un renesanses laikā. Tāpat tika veikta valstu tradicionālās mūzikas, dziesmu, deju, svētku, tradīciju un ēdienu izpēte. Bērni iepazinuši un arī paši tērpušies pils iedzīvotāju tērpos dzejas dienas pasākumā, izglītības iestādes jubilejā un tematiskajos svētkos, kā arī divas reizes priecējuši ar tradicionāliem un krāšņiem priekšnesumiem, sagaidot skolotājus projekta dalībvalstu tikšanās sanāksmē Ventspilī.

Projekta laikā veiksmīgas sadarbības rezultātā ar Ventspils muzeju izzināta Ventspils Livonijas ordeņa pils vēsture un tās leģendas. Vēlāk kopīgi iestudēta un Ventspils Livonijas ordeņa pilī pirmizrādi piedzīvojusi muzikāla izrāde ”Leģenda par Melno sivēnu”, kura sniedza visiem iesaistītajiem lielu gandarījumu. Darinātas arī ar pils dzīvi saistītas lelles un talismani.

Izglītības iestādē izveidoti vairāki Erasmus+ stūrīši, kuros ievietotas partnervalstu dāvanas un bērnu darbi, izstrādātas un izgatavotas spēles, organizētas ceļojošo spēļu izstādes un ģimenes spēļu pēcpusdiena. Tāpat rakstīta dzeja, veidotas krustvārdu mīklas un mazas vārdnīcas. Draugiem nosūtītas vēstules un pašu gatavotas apsveikumu kartītes.

Arī eTwinning ir daļa no šī Erasmus+ projekta, veicinot un atvieglojot kontaktu veidošanu, ideju apmaiņu un sadarbību starp valstu skolotājiem un izglītojamiem, kuri piedalījās projektā, izmantojot IKT un video konferences.

Projekts ietvaros pētot Eiropas tradīcijas, pilis un ar tām saistītās leģendas, ar izglītības starpniecību tika veicināta bērnu izpratne par Eiropas kultūras mantojuma nozīmi un ieaudzināta cieņa ne tikai pret nacionālo kultūru, mantojumu un simboliem, bet arī citu tautu kultūrām un tradīcijām, kā arī cilvēku vienlīdzību, neņemot vērā ne vecumu, ne dzimumu, ne izcelsmi.

Visās projekta aktivitātēs, attīstot audzēkņu pamatprasmes un kompetences, izmantojot novatoriskas un integrētas pieejas, tika iesaistīti visi skolēni, arī izglītojamie, kuriem ir īpašas vajadzības.

Projektā iesaistītās skolas ir Ormilia Halkidiki Ormilia Poligiros sākumskola, Halikidiki, Grieķija (koordinators), I Circolo Didattico G. Falcone Scuola dell’Infanzia, Konversano, Itālija, 5 Henryka Sienkiewicza pamatskola, Lešno, Polija, un Ventspils pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaka”.

No 2019.gada 1. septembra līdz 2021. gada 31. augustam PII “Pasaka” iesaistīsies Eiropas Savienības Erasmus+ programmas KA2 skolu apmaiņas partnerību projektā Partners for a school of future” (“Nākotnes skolas partneri”).

Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības programma Erasmus+.

07. 10. 19.