29. oktobrī Talsu Tautas namā notika jau otrais Piekrastes jauniešu forums, kurā piedalījās vairāk kā 100 dalībnieki no 12 piekrastes skolām, tajā skaitā arī no Ventspils.

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gadam ietvaros, šogad tika īstenoti divi jauni ārvalstu sadarbības partneru ierosināti un piedāvāti projekti. 21. septembrī Ventspils novada Vārves armijas poligonā notika Clean Games, sacensību veidā vācot un šķirojot atkritumus. Savukārt no 20. septembra līdz 21. oktobrim pasākuma Coast Watch ietvaros piekrastes skolas veica Baltijas jūras piekrastes liedaga un kāpu joslas izpēti, atzīmējot svarīgākos novērojumus, tajā skaitā piesārņojuma veidus.

Skolēnu komandas no Ventspils, Dundagas, Rojas, Mērsraga un Talsu novadu 12 skolām savu skolotāju vadībā aktīvi piedalījās vienā vai abās jauno projektu aktivitātēs un forumā dalījās iespaidos, ierosināja uzlabojumus un izvērtēja abu jauno projektu lietderību un ilgtspēju.

Kā galvenā tēma šī gada forumam izvēlēta atkritumu samazināšana un metodes, kā regulēt savu dzīves veidu, lai mazinātu dabas piesārņojumu. Forumā darbojās arī Dizaina darbnīca “Viss iespējams”, kuras uzdevums bija dot konkrētam atkritumu veidam “otro dzīvi”.

Pirmais Piekrastes jauniešu forums notika pirms gada Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Jūrmalā, un pērn tā galvenā tēma bija piekrastes krastu erozija.

Arī šī gada forums notiek ar Latvijas Vides aizsardzības fonda (LVAF) finansiālu atbalstu, sadarbībā ar mūsu ārvalstu partneriem Baltijas jūras Aizsardzības fondu (BaltCF) un Koalīciju par tīru Baltiju (CCB). Galvenie foruma rīkotāji ir Latvijas Zaļās kustības ilggadējie vides aktivitāšu partneri Talsos – Talsu novada Bērnu un Jauniešu centrs.

Forumā apspriestie projektu rezultāti, kā arī piekrastē veikto skolēnu pētījumu secinājumi tiks apkopoti un nosūtīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai.

30. 10. 19.