Otrdien, 9.februārī, vairāk nekā 170 valstīs visā pasaulē tika atzīmēta Vispasaules Drošāka interneta diena (DID) ar saukli “Drošāks internets sākas ar tevi!”. Arī pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaka” šīs dienas atslēgvārdi bija – efektīvi, gudri, atbildīgi, droši, kritiski, jēgpilni, jo iesaistoties šajā iniciatīvā, bērni tika aicināti padomāt par to, kā mēs katrs rūpējamies par savu drošību internetā, kādi ir kopējie uzvedības noteikumi, lai varētu internetā uzturēties droši, neapdraudot sevi un citus.

Pašreizējā situācija pasaulē ir atvērusi durvis tiešsaistes mācībām un dažāda vecuma bērni izmanto datoru, lai izglītību varētu turpināt tiešsaistes vidē. Informācijas un komunikācijas tehnoloģiju piedāvājums piepilda bērnu ikdienas dzīvi un ietekmē viņu sociālo paradumu veidošanos.

Šajā dienā notika diskusijas par internetu un bērnu aizsardzību digitālajā pasaulē, izmantojot Latvijas Drošāka interneta centra piedāvātos materiālus – mācību filmiņas un interaktīvos materiālus, apgūstot tēmas par drošību un pieklājīgu uzvedību internetā, jēgpilnu tehnoloģiju lietošanu, kritisko domāšanu un darbu ar informāciju:

  • Bērni noskatījās filmiņas “Aitu dzīve”, kas stāsta par dzīvi kādā lauku sētā, kurā, tieši tāpat kā pie mums, strauji attīstās tehnoloģijas, kas ne vienmēr rada tikai pozitīvus efektus.
  • “Vaifija interneta alfabēts”, kurā Vaifijs – zēns, kurš dzīvo internetā – māca bērniem svarīgākos vārdus, kas jāzina katram interneta lietotājam.
  • “Vaifija skola” – interaktīvā lasāmgrāmata 5-7 gadus veciem bērniem, lai mērķtiecīgi veicinātu prasmīgu un drošu interneta lietošanu jau agrā bērnībā. Šī grāmatu ir palīgs vecākiem un skolotājiem medijpratībā, bet bērniem dod iespēju viņiem saprotamā un interesantā veidā iepazīties ar tehnoloģijām un mācīties kļūt par drošiem un atbildīgiem mediju lietotājiem.
  • Skolotāji iepazīstināja bērnus arī ar Lindas Liukasas grāmatām “Sveika, Rūbij!” un “Sveika Rūbij! Ekspedīcija internetā”, kas ir aizraujoša grāmatu sērija par datortehnoloģiju pasauli, programmēšanas piedzīvojumiem un to, kā darbojas internets.

Bērni piedalījās arī radošajās aktivitātēs – “Mans sapņu telefons”, lai apgūtu pieklājīgu komunikāciju saziņā ar draugiem. Dalībnieki saņēma pateicības par piedalīšanos pasākumā. Pasākums tika reģistrēts arī eTwinning platformā, kas ir Eiropas skolu sadarbības tīkls izglītības jomas darbiniekiem.

Arī izglītības iestādes pedagogi piedalās tiešsaistes apmācībās “Interneta lietošana pirmsskolas vecuma bērniem” ar mērķi sekmēt 5-7 gadus vecu bērnu kompetences pilnveidi datorikā un medijpratībā, lai nodrošinātu informācijas apstrādi un IKT izmantošanu mācību procesā.

12.02.2021.