Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Inguna Rudēvica – komisijas vadītāja

Iveta Birziņa – speciālais pedagogs

Zanda Heinrihsone – psihologs

Gundars Kuklis – ģimenes ārsts, pediatrs

 

Komisijas sēdes

Komisijas sēdes tiek organizētas vienu reizi mēnesī Ventspils 1.pamatskolā, Pļavas ielā 27.

2017./2018.mācību gada 2.pusgadā Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes notiks šādos datumos:

21.februārī (pieteikšanās komisijai līdz 15.februārim);

22.martā (pieteikšanās komisijai līdz 15.martam);

26.aprīlī (pieteikšanās komisijai līdz 15.aprīlim);

Jūnijā (datums tiks precizēts) (pieteikšanās komisijai līdz 15.maijam).