Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Inguna Rudēvica – komisijas vadītāja

Iveta Birziņa – speciālais pedagogs

Zanda Heinrihsone – psihologs

Gundars Kuklis – ģimenes ārsts, pediatrs

 

Komisijas sēdes

Komisijas sēde notiks 2018.gada 29.augustā Ventspils 1.pamatskolā, Pļavas ielā 27

Pieteikšanās augusta komisijai līdz 15.augustam