Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Inguna Rudēvica – komisijas vadītāja

Iveta Birziņa – speciālais pedagogs

Zanda Heinrihsone – psihologs

Gundars Kuklis – ģimenes ārsts, pediatrs

 


 

Komisijas sēdes

Komisijas sēdes laiks tiks precizēts.