Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Inete Tamane – komisijas vadītāja

Dace Kronberga – komisijas sekretāre

Iveta Birziņa – speciālais pedagogs

Zanda Heinrihsone – psihologs

Gundars Kuklis – ģimenes ārsts, pediatrs


Komisijas sēdes

Nākamā komisijas sēde notiks 2020. gada 23. janvāris plkst. 13.30 Ventspils 1. pamatskolā, Ventspilī, Pļavas ielā 27.