Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Inete Tamane – komisijas vadītāja

Dace Kronberga – komisijas sekretāre

Rita Znots-Znotiņa – speciālais pedagogs

Zanda Heinrihsone – psihologs

Gundars Kuklis – ģimenes ārsts, pediatrs


Komisijas sēdes

Balstoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 “Par ārkārtas situācijas izsludināšanu”  un tajā 2020. gada 13. un 14. martā veiktajām izmaiņām,  līdz 2020. gada 14. aprīlim Ventspils pilsētas pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas sēdes nenotiks.