Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Inete Tamane – komisijas vadītāja

Dace Kronberga – komisijas sekretāre

Rita Znots-Znotiņa – speciālais pedagogs

Zanda Heinrihsone – psihologs

Gundars Kuklis – ģimenes ārsts, pediatrs


Komisijas sēdes

Ventspils pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde notiks 2020. gada 17.  jūnijā plkst. 13.00 Ventspils 2. pamatskolas telpās, Bērzu ielā 54, Ventspilī. Jūlijā sēdes nenotiks.