Ventspils Pedagoģiski medicīniskās komisijas sastāvs

Ineta Tamane – komisijas vadītāja

Dace Kronberga – komisijas sekretāre

Rita Znots-Znotiņa – speciālais pedagogs

Zanda Heinrihsone – psihologs

Gundars Kuklis – ģimenes ārsts, pediatrs


Komisijas sēdes

Nākamā Ventspils pilsētas pedagoģiski medicīniskās komisijas sēde notiks 2021. gada 27. septembrī plkst. 15.00  Ventspils 2. pamatskolā, Bērzu ielā 54, Ventspilī.