E-informācijas punkts

E-informācijas punkts ir Latvijā vēl nebijis pakalpojums – vietne, kurā vienuviet atrodama informācija, kas ir svarīga bērnu ar speciālām vajadzībām vecākiem, pedagogiem un speciālistiem, kas strādā ar šiem bērniem.

E-punktā ir apkopota informācija par atbalstu, ko bērns ar speciālām vajadzībām un viņa ģimene var saņemt izglītībā un sociālajā jomā, par speciālistiem un NVO, kas sniedz pakalpojumus bērniem ar speciālām vajadzībām Latvijas lielajās pilsētās (izņemot Rīgu) un projekta īstenošanas pašvaldībās, kā arī par normatīvajiem dokumentiem, kas regulē jautājumus, kuri tieši skar bērnus ar speciālām vajadzībām.

E-punkts bērnu ar speciālām vajadzībām ģimenēm un pedagogiem

 

Biedrības „Latvijas Autisma apvienība” mājas lapā ir pieejami dažādi materiāli vecākiem, pedagogiem un atbalsta personālam darbam ar izglītojamiem ar autiska spektra traucējumiem.

Materiālus skatīt ŠEIT !

 

Valsts izglītības un satura centra mājas lapā ir pieejami dažādi metodiskie materiāli izglītojamo speciālo vajadzību kvalitatīvai nodrošināšanai.

Valsts izglītības satura centra izstrādātie metodiskie materiāli

 

ESF projekta “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” sagatavotie metodiskie materiāli pieejami ŠEIT un ŠEIT !