Biedrības „Latvijas Autisma apvienība” mājas lapā ir pieejami dažādi materiāli vecākiem, pedagogiem un atbalsta personālam darbam ar izglītojamiem ar autiska spektra traucējumiem.

Materiālus skatīt ŠEIT !

 

Valsts izglītības un satura centra mājas lapā ir pieejami dažādi metodiskie materiāli izglītojamo speciālo vajadzību kvalitatīvai nodrošināšanai.

Valsts izglītības satura centra izstrādātie metodiskie materiāli

 

ESF projekta “Izglītojamo ar funkcionāliem traucējumiem atbalsta sistēmas izveide” sagatavotie metodiskie materiāli pieejami ŠEIT!