Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020. mācību gadā

Valsts mācību priekšmetu olimpiādes
Olimpiādes 2019-2020 m.g.Mācību olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2019./2020. mācību gadam