Mācību priekšmetu olimpiādes 2019./2020. mācību gadā
Olimpiādes 2019-2020 m.g.Mācību olimpiāžu un ZPD aktivitāšu kalendārs 2019./2020. mācību gadam