Metodisko apvienību darba plāni 2018./2019.mācību gadam tiek apkopoti