“Skola2030” jaunumi

“Skola 2030” 2019.gada marta ziņu izdevums “Domāt. Darīt. Zināt.”

Projekta Skola, kas mācās (LELETO) Rokasgrāmata

Prasme mācīties no savas un citu pieredzes ir viena no svarīgākajām iezīmēm skolas attīstībā un katra skolotāja profesionālā izaugsmē. 

Lai šīs prasmes attīstītu un ieviestu skolās, vajadzīgi piemēri, nepieciešama uzticēšanās, nebaidīšanās kļūdīties, vēlme dalīties, atvērt klases durvis kolēģiem, sniegt un pieņemt atgriezenisko saiti par darbu, pieņemt konstruktīvu kritiku un profesionāli diskutēt.

LELETO Rokasgrāmata piedāvā piemērus, kā stāstīt pašiem par savu pieredzi, un iespēju mācīties no citu pieredzes, kas nav tik pazīstama, dzirdēta, redzēta, jo aptver dažādas valstis, dažādas izglītības iestādes, dažādas izglītības sistēmas un pieejas.

Rokasgrāmata piedāvāta konkrētu skolu un pirmsskolu pieredzes aprakstus, kā arī ieskatu katras valsts izglītības sistēmas kontekstā. Tajā ir aprakstīts par skolotāju profesionālās izaugsmes iespējām skolā, kā notiek skolotāju sadarbība skolā, kā var kopīgi plāno un izvērtēt mācību procesu, par mācību stundu vērošanas pieejām, profesionālām sarunām, metodiskā darba organizēšanu vienas skolas ietvaros, starp skolām un vienas pašvaldības ietvaros.

Rokasgrāmata pieejama elektroniski ŠEIT!

Rokasgrāmata izmantojama:

  • Skolotāju mācībās vienas skolas ietvaros, ja nepieciešamas idejas un piemēri sadarbības organizēšanai starp skolotājiem, metodiskā darba uzlabošanai un pilnveidošanai.
  • Starp skolu pieredzes apmaiņas semināros, piedāvājot izmantot Rokasgrāmatas skolu piemērus kā aizsākumu diskusijām un pieredzes apmaiņai. Citu skolu aprakstītās pieredzes dod ierosmi analizēt un izvērtēt savu paša pieredzi, kā arī iedrošina dalīties ar to.
  • Skolu vadības komandas var izmantot dažādo skolu pieredzi, plānojot savu skolu attīstību, apzinot skolotāju profesionālās pilnveides vajadzības un iespējas, meklējot risinājumus metodiskā darba pilnveidošanai un metodiskā darba organizācijai.

Rokasgrāmatas piemēri dod iespēju reflektēt savu pieredzi, izvērtēt, kā un vai mēs protam mācīties no citu pieredzes, nepaliekot kritiskos viedokļos Nu, kas tad te jauns vai Mēs tā jau sen darām, bet ar citu pieredzes piemēriem attīstīt prasmi pasmelt idejas un radīt jaunus risinājumus.

Rokasgrāmatas izmantošanā svarīgi iepazīties ar katras valsts un skolas izglītības konteksta aprakstiem. Un, protams, vienmēr ir iespēja sazināties ar skolu vai pirmsskolu aprakstos norādītajām kontaktpersonām, ja rodas jautājumi vai idejas sadarbībai!

 

Metodiskā dienesta organizētais pieredzes seminārs “Praksē balstīta skolotāju profesionālā sadarbība un profesionālā pilnveide”

2017. gada 27. oktobrī Ventspils Valsts 1. ģimnāzijā notika Ventspils Izglītības pārvaldes Metodiskā dienesta organizētais pieredzes seminārs “Praksē balstīta skolotāju profesionālā sadarbība un profesionālā pilnveide”. Seminārā piedalījās apmēram 100 dalībnieki – pedagogi, Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāvji, skolu vadības komandu pārstāvji, Metodisko apvienību (MA) vadītāji no Ventspils pilsētas, Ventspils novada, Liepājas, Jelgavas, Rēzeknes un Daugavpils. 

Par semināru un tā ieguvumiem vairāk lasiet ŠEIT! 

Metodiski ieteikumi vides izglītības programmai no 1.-10. klasei.

Latvian.zip (555 MB)

Lithuanian. (154 Mb)

English.zip (81 MB)

 

Metodiskā diena 2015

2015. gada 27. augustā notika Ventspils skolotāju Metodiskā diena, kurā tika piedāvātas   dažādas tematikas nodarbības. Ceram, ka katrs skolotājs atrada interesantas idejas un  iedvesmu  jaunajam mācību gadam.

Šeit atradīsiet nodarbībās izmantotos un piedāvātos materiālus, kursu iesūtījuši nodarbību vadītāji:

Vide, vieta, atmosfēra, persona

Aicinām iepazīties arī ar dabaszinātņu pedagogiem izstrādāto metodisko materiālu. /Izstrādātājs: SIA “Aspired”/

Zinātnisko un Tehnisko eksperimentu izglītojošais un metodiskas materiāls