Metodiskā dienesta uzdevumi

  • Pēc skolas direktora un/vai individuāla pedagoga pieprasījuma, kā arī pašu veidota grafika nodrošināt mācību stundu vērošanu, atgriezeniskās saites sniegšanu pedagogam un atzinuma sniegšana skolas direktoram un/vai direktora vietniekam izglītības jomā.
  • Pedagogu profesionālās izaugsmes un mācību vajadzību diagnosticēšana, ieteikumu izstrāde kvalitātes uzlabošanai mācību procesā un to komunicēšana skolas direktoram.
  • Sniegt individuālas konsultācijas pedagogiem par dažādiem metodiskiem jautājumiem un metodisko atbalstu izglītības iestādēm mācību procesa pilnveidošanai.
  • Kopā ar konsultējamiem pedagogiem veidot  mācību tēmu un stundu plānus, pārbaudes darbus un cita veida mācību metodiskos materiālus.
  • Vadīt seminārus un atklātās stundas, izstrādāt un publiskot metodiskās iestrādes.
  • Piedalīties pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas procesā pilsētā.

 

Metodiskajā dienestā šobrīd strādā dienesta vadītāja Inga Pāvula un speciāli sagatavoti 5 konsultanti:

Zanda Bite (Ventspils 6.vidusskolas skolotāja),

Ineta Dejus (Ventspils 6.vidusskolas skolotāja),

Alla Kitajeva (Ventspils 2.vidusskolas skolotāja),

Vēsma Laurecka (Ventspils Pārventas pamatskolas skolotāja),

Lienīte Zorģe (Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas skolotāja).