Edurio pirmsskolu konference “Datos balstīta pirmsskolu izvērtēšana un attīstība”

Ventspils Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Inguna Rudēvica un pirmsskolas izglītības iestādes (PII) Pasaka vadītāja Marika Lemberga piedalījās Edurio pirmsskolu konferencē “Datos balstīta pirmsskolu izvērtēšana un attīstība” , kurā dalījās pieredzē par Ventspils PII pašnovērtējuma ziņojumu sagatavošanu. Ventspils PII sadarbībā ar Edurio izstrādāja  aptaujas anketas pirmsskolas izglītības iestāžu bērnu vecākiem, skolotājiem un citiem darbiniekiem. Izanalizējot aptaujas rezultātus, varēja iegūt svarīgu informāciju par izglītības iestādes mācību un audzināšanas darbu, mikroklimatu, savstarpējo sadarbību un citiem jautājumiem, kas arī kalpoja par pamatu  iestādes pašnovērtējuma ziņojuma sagatavošanā un turpmākās attīstības plānošanā.

Edurio pirmsskolu konferenci “Datos balstīta pirmsskolu izvērtēšana un attīstība” var noskatīties ŠEIT

Ar katras Ventspils PII pašnovērtējuma ziņojumu var iepazīties ŠEIT 

“Skola2030” jaunumi

“Skola 2030” novembra ziņu izdevums

Vebināru sērija par aktualitātēm pilnveidotajā mācību saturā

Lai sniegtu atbalstu skolotājiem pilnveidotā mācību satura un pieejas īstenošanā, ar novembri piedāvājam tīmekļseminārus (t.s. vebinārus ), kuros Skola2030  eksperti stāstīs par svarīgākajām izmaiņām pilnveidotajā mācību saturā un atbildēs uz Jūsu jautājumiem. Pirmie četri vebināri notiks novembrī un decembrī.

Novembrī un decembrī aicināti uz sekojošiem vebināriem:

Ceturtdien, 22.novembrī, plkst.16:00 – 17:00
Aktualitātes mācību saturā: Latviešu valoda un literatūra
https://www.youtube.com/watch?v=2k_qV89AOZg  

Ceturtdien, 29.novembrī, plkst.16:00 – 17:00
Aktualitātes mācību saturā: Tehnoloģiju mācību joma
https://www.youtube.com/watch?v=ZBqm76teQ8I

Ceturtdien, 06.decembrī, plkst.16:00 – 17:00

Aktualitātes mācību saturā: Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma 
https://www.youtube.com/watch?v=S7nw0W6ofGo   

Ceturtdien, 13.decembrī, plkst.16:00 – 17:00
Aktualitātes mācību saturā: Veselības un fiziskās aktivitātes mācību joma
https://www.youtube.com/watch?v=2X3L8Vr_1P4

Vebināru tiešraides notiks Skola2030 YouTube kanālā. Lai piedalītos, saglabājiet Jums interesantā vebināra saiti, kura tiks aktivizēta norādītajā dienā un laikā. Lai pirms vebināra uzdotu jautājumus Skola2030 ekspertiem, rakstiet uz e-pastu: [email protected]

Visu vebināru video ieraksti vēlāk būs pieejami Skola2030 YouTube kanālā un Jūs tos varēsiet noskatīties atkārtoti, taču aicinām laicīgi atzīmēt kalendārā šos datumus un vērot vebinārus kopā ar kolēģiem!

Avots: 09.11.2018.; Skola2030

Dalība Erasmus+ projektā “Leading to Learn Together” (Skola, kas mācās)

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskais centrs sadarbībā ar Ventspils pašvaldības Izglītības pārvaldi, Līdsas pilsētas pašvaldību (Anglija), Fondu EDU-RES (Polija), Tartu Universitāti (Igaunija), Utenas Izglītības centru (Lietuva) no 01.09.2016. līdz 30.11.2018. īsteno projektu “Skola, kas mācās” Erasmus+stratēģiskās partnerības programmas ietvaros.Projekta nr. 2016-1-LV01-KA201-022658. Projektu finansē Eiropas Savienība. 

Projekta mērķis ir izveidot jaunu pieeju pedagogu profesionālajai pilnveidei – pieredzē balstīta pedagogu profesionālā izaugsme un atbalsts. 

Plānotās aktivitātes: 

1.Mācību vizītēs izpētīt partnervalstu pieredzi profesionālās pilnveides organizēšanā un apkopot labākās prakses piemērus.
2. Sagatavot rokasgrāmatu skolu vadības komandām, kas balstās uz iepriekš gūto pieredzi.
3. Izveidot jaunās pieejas ieviešanas stratēģiju.

Plānotie rezultāti:

1. Organizētas 3 partneru sanāksmes un 5 mācību vizītes;
2. Organizēti 5 reģionālie semināri;
3. Izveidota rokasgrāmata, ar kuras palīdzību ar jauno pieeju tiks iepazīstināti 2758 pedagogi un skolu vadības pārstāvji;
4. Organizēta noslēguma konference rezultātu izplatīšanai.