Rīcības programma datorprasmju apguvei Ventspils pilsētas vispārizglītojošajās skolās (2015.-2018. gadam)

Pamatojoties uz Ventspils Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozares attīstības stratēģiju un rīcības plānu 2014.–2020. gadam, Ventspils Izglītības pārvalde sadarbība ar Ventspils Digitālo centru ir izstrādājusi Rīcības programmu datorprasmju apguves veicināšanai Ventspils pilsētas skolās no 1. klases 2015.–2018. gadam.

Datorprasmes jēdziens šīs programmas kontekstā ietver:

  • informācijas un komunikācijas tehnoloģijas un interneta lietotāja prasmes,
  • algoritmisko domāšanu,
  • programmēšanas prasmes,
  • globālā tīmekļa (Web) zinību pamatus,
  • datorgrafiku,
  • robotiku,
  • un citas ar IKT jomu saistītas prasmes.
Skatīt (.pdf)