Padziļināta dabaszinību apguve Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 10.-12.klasē

Mērķis: padziļināt teorētiskās zināšanas un prasmes dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos, pilnveidot vidusskolas audzēkņu prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā un rosināt pētnieciskajai darbībai.

2017./2018. mācību gadā šajā programmā mācījās 94  Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas 10. – 12.klašu audzēkņi.

Ventspils Valsts 1.ģimnāzijas audzēkņi, kas iesaistās programmā, padziļināti apgūst fiziku, bioloģiju un ķīmiju. 

 

Ieguvumi

Būtiskākie ieguvumi padziļinātai dabaszinību apguvei:

  • motivācijas veicināšana skolēnam mācīties dabaszinātnes – fiziku, bioloģiju un ķīmiju (domāt, secināt, pētīt, nonākt līdz vēlamajam rezultātam);
  • augstāki rezultāti mācībās un vidusskolas centralizētajos eksāmenos.;
  • sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs;
  • palielinājusies interese par pētniecisko darbību dabaszinātņu un matemātikas jomā.