Padziļināta dabaszinību apguve Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas 10. līdz 12. klasē

Mērķis: padziļināt teorētiskās zināšanas un prasmes dabaszinātņu un matemātikas priekšmetos, pilnveidot vidusskolas audzēkņu prasmes un pieredzi eksperimentālajā darbā un rosināt tos pētnieciskajai darbībai.

Ventspils Valsts 1. ģimnāzijas audzēkņi, kas iesaistās programmā, padziļināti apgūst fiziku, bioloģiju un ķīmiju. 

Ieguvumi

Būtiskākie ieguvumi no padziļinātas dabaszinību apguves:

  • skolēnu motivācijas veicināšana dabaszinātņu apguvei – domāt, secināt, pētīt un nonākt līdz vēlamajam rezultātam;
  • augstāki rezultāti mācībās un vidusskolas centralizētajos eksāmenos;
  • sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs;
  • palielināta interese par pētniecisko darbību izstrādi dabaszinātņu un matemātikas jomās.