Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo stāvokli, kā arī šobrīd nelielo audzēkņu skaitu katrā Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē, tika pieņemts lēmums, ka pilsētā no 19. marta līdz 14. aprīlim strādās divi dežūrdārziņi – pa vienam katrā Ventas krastā.

Balstoties uz Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumu Nr. 103 un tajā 2020. gada 13. un 14. martā veiktajām izmaiņām, visās izglītības iestādēs pārtraukts mācību process, bet pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināta dežūrgrupu darbība bērnu pieskatīšanai. No šī gada 19. marta līdz 14. aprīlim Ventspils pilsētā būs atvērtas pirmsskolas izglītības iestādes “Eglīte” un “Varavīksne”. Darbs tiks organizēts tā, lai katrā grupā nebūtu vairāk nekā 15 audzēkņi un lai pēc iespējas mazinātu šo audzēkņu savstarpējo kontaktu.

Audzēkņu, kas šobrīd apmeklē kādu no turpmāk slēgtajām pirmsskolas izglītības iestādēm, vecāki tiks aptaujāti un nepieciešamības gadījumā bērni automātiski reģistrēti kādā no dežūrdārziņiem, vecākus par to informējot. Savukārt gadījumos, ja bērns pirmsskolas izglītības iestādi vēlēsies apmeklēt pēc prombūtnes, lūdzam audzēkņu vecākus iesūtīt pieteikumu uz e-pastu [email protected], norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, vecāku kontakttālruni, kā arī vēlamo dežūrdārziņu. Šādus gadījumos, ierodoties pirmsskolas izglītības iestādē, vecākiem jāiesniedz arī ģimenes ārsta zīme.

Kontaktinformācija saziņai:

  • Pirmsskolas izglītības iestāde “Eglīte

          Adrese: Inženieru iela 83, Ventspils, tālr.: 636 26444.

          Vadītāja Ināra Nagle: [email protected], 26477600.

          Saimniecības vadītājas p.i. Gaļina Baturinska: 28322561.

  • Pirmsskolas izglītības iestāde “Varavīksne”

          Adrese: Lidotāju iela 11a, Ventspils, tālr.: 636 62028.

          Vadītāja Kristīne Boitmane: [email protected], 28856600.

          Saimniecības vadītāja Jeļena Krastiņa: 28292372.

Vienlaikus informējam, ka Ministru kabineta izsludinātā ārkārtējā situācija paredz, ka, apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi, vecākiem reizi nedēļā jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav apmeklējuši vīrusa skartās teritorijas, nav bijis kontaktā ar saslimušajiem vai kontaktpersonām, kā arī vecākiem nav iespēju citādi nodrošināt bērna pieskatīšanu. Iespēju robežās vecāki tiek aicināti nodrošināt bērnu pieskatīšanu ģimenē.

17. 03. 20.