Ņemot vērā veiktos Ministru kabineta grozījumus 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, centralizēto svešvalodas eksāmenu norise 12. klasēm ir pārcelta uz 2020. gada maiju.

Šobrīd plānots, ka eksāmenu norise tiks organizēta laika posmā no 2020. gada 12. maija līdz 2020. gada 15. maijam.

  • angļu valodā rakstu daļa – 2020. gada 12. maijā,  mutvārdu daļa – 12., 13. un 14. maijā;
  • vācu valodā rakstu daļa un mutvārdu daļa – 2020. gada 13. maijā;
  • krievu valodā rakstu daļa – 2020. gada 14. maijā, mutvārdu daļa – 14. un 15. maijā;
  • franču valodā rakstu daļa un mutvārdu daļa − 2020. gada 15. maijā.

Vairāk info par centralizēto eksāmenu norisi attiecīgajā izglītības iestādē, kā arī:

14. 03. 20.