Katram no vecākam ir noteikta pieredze un savas domas par izglītības iestādi, kurā mācās viņu bērns – par tās piedāvājumu, labo praksi un iespējamajām problēmām. Tāpat vecākiem nereti padomā kādi ieteikumi, kā labāk organizēt izglītības iestādes darbu. Tomēr šim viedoklim, kamēr tas paliek pie atsevišķiem cilvēkiem, nav lielas ietekmes.

Lai apkopotu vecāku domas par mācību procesu un fizisko un emocionālo vidi pilsētas izglītības iestādēs un tā rezultātā sekmētu izglītības iestāžu darba uzlabošanos, Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar SIA “Edurio” sagatavojusi vecāku aptauju.

Aptauja norisināsies elektroniski no šī gada 4. novembra līdz 18. novembrim. Tajā aicināti piedalīties pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu un skolu 1., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10. un 12. klašu audzēkņu vecāki. Minētās klases izvēlētas kā dažādu mācību posmu sākuma un beigu atskaites punkti. Sīkāku informāciju par aptaujas aizpildīšanu vecāki saņems no konkrētās izglītības iestādes.

Lai nodrošinātu konfidencialitāti, aptaujas anketa ir anonīma, tomēr tās rezultātu kvalitāte lielā mērā atkarīga no respondentu objektivitātes, lietišķuma un godīgas attieksmes.

31. 10. 19.