Piektdien, 12.aprīlī plkst. 11:00 Ventspils Kultūras centrā norisināsies Tautas deju kolektīvu repertuāra apguves skate, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku lielkoncertam.

Skatē piedalīsies seši deju kolektīvi no Ventspils: deju kolektīvs “Liedags” (pirmskolas, 1.-2.klašu, 5.-6. klašu, 5.-9.klašu grupas) un Ventspils 6.vidusskolas 5.-6.klašu deju kolektīvs. Tāpat skatē piedalīsies arī Ventspils novada dejotāji: Tārgales pamatskolas deju kolektīvs “Dore”, Ugāles deju kolektīvs “Dzirkstelīte”, Zūru pamatskolas deju kolektīvs “Vāruvīte”, kā arī Ances pamatskolas un Puzes pamatskolas kolektīvi.

Skates mērķis ir novērtēt tautas deju kolektīvu sniegumu, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam, apzināt un noteikt Svētku potenciālo dalībnieku kvalitatīvo un kvantitatīvo sastāvu, kā arī noteikt Svētku koprepertuāra apguves līmeni.

09.04.2019.