Ventspils – Latvijas Jauniešu galvaspilsēta 2020 aicina piedalīties tiešsaistes konferencē “Jaunatne’21 – izaicinājums pieņemts!”. Konference notiks 3. decembrī un tās tēmas būs saistītas gan ar valsts mēroga jaunatnes politikas plānošanas dokumentu izstrādi, gan jauniešu līdzdalības veicināšanu un citiem izaicinājumiem.

Piedalīties aicināti visas Latvijas jaunatnes lietu speciālisti, jaunatnes darbinieki, jauniešu līderi, nevalstisko organizāciju un citu institūciju pārstāvji, kuru darbs norit ciešā saskarē ar jauniešiem, kā arī valsts un pašvaldību institūciju pārstāvji un citi interesenti.

Konferencē paredzēta plenārsēde, kurā ar ziņojumiem par jaunatnes politikas plānošanas dokumentu 2021. – 2027.gadam, par darba ar jaunatni izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas 2021.gadā, kā arī par digitālo darbu ar jaunatni un citiem izaicinājumiem uzstāsies Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Ventspils Digitālā centra un Ventspils Augstskolas pārstāvji. Savukārt paneļdiskusijā darbā ar jaunatni iesaistītie eksperti diskutēs par jauniešu pilsonisko līdzdalību.

Konferences otrajā daļā dalībniekiem būs iespēja aktīvi līdzdarboties un sniegt priekšlikumus četrās tematiskās darba grupās. Priekšlikumus paredzēts izmantot, izstrādājot jaunatnes politikas plānošanas dokumenta īstenošanas plānu, tajā skaitā Jaunatnes valsts programmu. Darba grupu tēmas saistītas ar darba ar jaunatni sistēmas attīstību, digitālā un mobilā darba ar jaunatni sistēmu, pilsonisko līdzdalību un mentālo veselību.

Ar pilnu semināra programmu iespējams iepazīties Ventspils Jauniešu portālā www.jauniesi.ventspils.lv. Pieteikšanās aktīvai līdzdalībai konferencē, tajā skaitā darba grupās, norisinās līdz 1. decembrim, aizpildot veidlapu šajā adresē: http://bit.ly/jaunietis21   

Šo konferenci Latvijas Jauniešu galvaspilsētā 2020 organizē Ventspils Jauniešu māja sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros un Ventspils pilsētas pašvaldību.

Konkurss par Jauniešu galvaspilsētas statusa iegūšanu notiek jau piekto gadu, lai popularizētu darbu ar jaunatni pašvaldību vidū; stiprinātu pašvaldību sadarbību jaunatnes jomā, labās prakses un pieredzes apmaiņu; turpinātu iedibinātās tradīcijas darbā ar jaunatni; paaugstinātu darbā ar jaunatni iesaistīto personu, pašvaldību un organizāciju, kas organizē darbu ar jaunatni prestižu; veicinātu jauniešu līdzdalību un iesaistīšanos sabiedriskajos procesos.

20.11.20.