Ventspils pirmsskolas izglītības iestādē “Bitīte” norisinājās pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu metodiskā darba sanāksme. Tikšanās reizē pedagogi pārrunāja par bērnu personas attīstību un labvēlīgu mācību vidi.

Sanāksmes tēma bija “Jēgpilna mācību procesa organizēšana, veicot izmaiņas mācīšanās pieejā, vērtēšanā, galveno uzmanību pievēršot bērna personības attīstībai, rakstura ieradumu veidošanai. Labvēlīgas mācību vides izveide”. Kopā tikšanās reizē piedalījās vairāk nekā 20 pedagogi no visām Ventspils pirmsskolas izglītības iestādēm, lai izzinātu bērnudārza “Bitīte” pieredzi. 

Pedagogi vēroja rotaļnodarbību gaitu visās vecuma grupās un iepazinās ar Bitītes pedagogu labajiem prakses piemēriem: “Runājošā siena”, patstāvību rotaļnodarbībās, bērnu pašapkalpošanos un citiem. 

Ciemiņi pozitīvi novērtēja bērnudārza “Bitīte” pedagogu ieguldījumu, turklāt ieguva radošas idejas, kuras varēs izmantot arī savās pirmsskolas izglītības iestādēs. 

07.03.2019