Piektdien, 15.maijā, Ventspils pilsētas dome pieņēma lēmumu par obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības ieguvei laika posmā no 18. maija.

Šāda lēmuma nepieciešamību nosaka š. g. 7. maija Ministru kabineta rīkojums par ārkārtējās situācijas pagarināšanu Latvijā līdz š. g. 9. jūnijam, paredzot to, ka pašvaldībai ir jāpieņem lēmums par apmācību formu klātienē vai attālināti 5 līdz 7 gadus veco bērnu izglītošanai.

Lēmumā noteikts, ka no š. g. 18. maija visās Ventspils pilsētas izglītības iestādes (gan pirmsskolas izglītības iestādes, gan skolas), kuras īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, nodrošinās obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošanu pamatizglītības apguvei gan klātienē, gan attālināti. Organizējot mācību procesu klātienē, tiks ievēroti Ministru kabineta noteiktie drošības pasākumi.

Tā kā Ventspils 1. pamatskolā, Ventspils Pārventas pamatskolā un Ventspils 4. vidusskolā, kuras īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, jau sākušies dažāda veida remontdarbi, Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde izvērtēs programmas īstenošanas vietas apstākļus un nepieciešamības gadījumā noteiks citu pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas vietu klātienē. Savukārt attālināti obligātajā izglītības vecumā esošo bērnu sagatavošana notiks, ievietojot mācību materiālus elektroniskajā skolvadības sistēmā E-klase un piedāvājot arī individuālas konsultācijas. Bērnu vecāki tiks informēti telefoniski vai sistēmā E-klase.

Pirmsskolas izglītības iestāžu grupas līdz 5 gadus veciem bērniem, kā līdz šim, strādās dežūrrežīmā.

15. 05. 20.